Nyheter från FKG

 • 30 mars, 2020
 • Nytt krispaket med fokus arbetsmarknad och utbildning

 • Måndagen den 30 mars 2020 klockan 16.00 presenterade Regeringen ett nytt krispaket för hantering av den rådande Coronakrisen. Krispaketet innefattade två områden: Arbetsmarknad och Utbildning.

  -Förslag om att sänka kraven för vem som kan få a-kassa, både gällande hur mycket man behöver ha arbetat (sänks från 80 h/månad till 60 h/månad) och hur länge man har varit medlem i a-kassa (sänks från 12 månader till 3 månader).

  -Förslag om att höja taket och grundbeloppet i a-kassa tillfälligt. De 6 karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt.

  -Förslag om ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program. Man föreslår en förlängning av perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb med ytterligare ett år, för de som redan har det.

  -Man föreslår att förlänga maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet från 6 till 12 månader. Dessutom föreslås bidrag till kommuner för fler sommarjobb till ungdomar samt medel för gröna jobb för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.

  -Förslag om att öka antal platser på universitet och högskola, både för allmän utbyggnad men också på sommarkurser och basår.

  -Förslag om ökade medel för en stärkt kapacitet och utveckling av arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor. Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning. 

  -Man föreslår ökade medel till regionalt yrkesvux samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen.

  -Förslag om förbättrade möjligheter att studera på distans.

  -Förslag om att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

  För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/