Nyheter från FKG

 • Nytt fokus för nollvisionen

 • Nollvisionen för antalet döda i trafiken – det var ett ämne som var högt upp agendan när konferensen The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety gick i Stockholm den 19 till den 20 februari. FKG:s europeiska paraplyorganisation Clepa – var på plats.

  Varje år är det 1,35 miljoner människor som får sätta livet till när fordon körs för fort, sladdar till på ett olyckligt sätt, blir körda av olämpliga förare med mera. För unga människor är det en dödsorsak som klassar ut olika cancersjukdomar – saker vi oroar oss betydlig mer för än att sätta oss i en bil.

  Men mycket har hänt de senaste decennierna, något som kom fram under Road Safety-konferensen i Stockholm, där bland andra Sigrid de Vries – generalsekreterare för Fordonskomponentgruppens europeiska paraplyorganisation Clepa – deltog som talare.

  Enligt henne är bilindustrins underleverantörer viktiga aktörer i arbetet för med visionen om en mindre dödlig trafiksituation.

  – För att lyckas med nollvisionen skiftar branschen nu fokus till mer sårbara trafikanter som cyklister, mc-förare, scooterförare och fotgängare. Och underleverantörerna är än en gång i framkant med att utveckla teknologier för att öka säkerheten, sa hon under sitt tal.

  FKG:s vd Fredrik Sidahl tycker att Sigrid de Vries satte fingret på viktiga saker.

  – Att bygga bilar så att de ger mer skydd åt fotgängare är en stor fråga som länge drivits av underleverantörerna, säger han.

  Och allt säkerhetsarbete som bedrivits under åren har givit resultat. Inte minst i Sverige, som varit pionjärland när det gäller idén om en nollvision.

  – I slutet av 1960-talet låg antalet döda på de svenska vägarna på runt 4 000. I dag är siffran runt 230, säger Fredrik Sidahl.