Nyheter från FKG

 • 21 januari, 2020
 • Nya ordföranden för CLEPA och ACEA

 • CLEPA har valt ny ordförande. Det är Thorsten Muschal (bilden till vänster), executive vice president vid interiörleverantören Faurecia, som efter fyra år tar klivet upp från vice ordförande till ordförande för den europeiska branschorganisationen för fordonsindustrins leverantörer. Han efterträder Roberto Vavassori.

  – Fordonsindustrins leverantörer är nyckelspelare i de skiften som sker såväl inom mobilitet som industriellt. Europa måste lyckas med att utnyttja det industriella övertaget inom klimat och digitalt ledarskap. Dessutom står CLEPA klart för att hjälpa till med teknologiska lösningar och förslag till policys i de avgörande frågorna, säger Thorsten Muschal i anslutning till valet.

  Thorsten Muschal betonar även styrkan i Clepa som leverantörsindustrins röst i det offentliga samtalet. Han påpekar även att fordons- och transportindustrin står inför den största transformeringen på 100 år när den ska bli fossiloberoende samt står inför en omfattande digitalisering.

  Även den europeiska bilindustriföreningen har fått ny ordförande. Det är FCA:s CEO, Michael Manley (bilden till höger), som av styrelsen valts till ny ordförande efter Carlos Tavares. Vid sitt tillträde lyfte Manley fram behovet av att utveckla en färdväg för omställningen till en fossilneutral vägtransportsektor som möjliggör en fortsatt ekonomisk hållbarhet för den europeiska fordonsindustrin.

  – Som industri vill vi ta ledningen i mobilitetstransformeringen på ett sätt som sätter konsumenten först, men också säkerställer att vi behåller global konkurrenskraft och uthållighet, säger Michael Manley.