Nyheter från FKG

 • 03 februari, 2021
 • Nya miljoner för forskning om arbetsmaskiner

 • Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI förstärks med stöd till arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

  FFI är ett stort FoU program där FKG är en industripart tillsammans med de tre OEM:erna i Sverige. För åren 2021 och 2022 har FFI (Vinnova) tilldelats 50 miljoner kronor per år i extra medel för en särskild satsning på forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner.

  Syftet med dessa medel och denna utlysning är att stödja forsknings-, utvecklings- och demonstrationsaktiviteter som påskyndar marknadsintroduktionen inom området och bidrar till minskade klimatutsläpp från området arbetsmaskiner. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri.

  Med arbetsmaskiner menas i denna utlysning mobila maskiner som inte i huvudsak är avsedda för transporter på väg. Exempel är hjullastare, traktorer, truckar, grävmaskiner, skotare, skördare, större gräsklippare och sopmaskiner och snöskotrar. Utveckling och demonstration av mindre arbetsmaskiner för i huvudsak privat bruk ingår inte i utlysningen då utvecklingen här kommit längre och ett stöd inte ses som nödvändigt.

  – Vi vill göra en kraftsamling för att minska utsläpp av växthusgaser från arbetsmaskiner som står för 6 procent av den totala mängden utsläpp av växthusgaser i Sverige, vilket är en betydande del, säger Peter Kasche, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

  Inom FFI finns flera tidigare projekt gällande tunga arbetsfordon, bland annat gällande hybridisering av hjullastare samt Electric Site där Volvo CE tillsammans med Skanska gjort ett lyckat test med elektriska arbetsmaskiner i en bergtäkt utanför Göteborg.

  – Vi tror att det finns stora möjligheter att få stöd inom denna riktade utlysning eftersom den endast omfattar arbetsmaskiner, säger Peter Bryntesson, FKG.

  Dessutom är det ont om tid att söka.

  Ansökningsperioden kommer att öppna inom kort och stängas redan kring månadsskiftet mars/april. Sök bland Vinnovas erbjudanden | Vinnova.

  – Det vore jätteroligt om fler av oss hade idéer och projektförslag till denna och kommande utlysningar. Det är inte bara Volvo AB som gör arbetsmaskiner utan även exempelvis Epiroc, Ljungby Maskin, Huddig, Vimek, Komatsu Forest, Kalmar, Inzile med flera.

  Vill ni bolla tankar så hör av er till Peter Bryntesson (peter.bryntesson@fkg.se).

  Mer info finns här!

  FFI-programmet är en avtalsreglerad samverkan mellan fordonsindustrin och staten genom myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Forsknings- och innovationsprogrammet tar sig an aktuella samhällsutmaningar genom att driva utvecklingen mot ett fossilfritt, säkert vägtransportsystem och en konkurrenskraftig fordonsindustri. Samverkan mellan myndigheter och fordonsindustrin fortsätter utvecklas och tillförs medel för att utvidga programmet till att tydligare inkludera arbetsmaskiner.