Nyheter från FKG

 • 02 september, 2022
 • Ny medlemsnytta: FKG’s Råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA

 • Med en ny VD kommer nya idéer! I FKGs arbete mot att ge er medlemmar så mycket nytta som möjligt så kommer vi nu etablera vår första intressegrupp, nämligen FKG’s råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA.

  Inköpsrelaterade kostnadsminskningar står högt på våra medlemmarnas agenda och för att kunna möta allt mer utmanande kostnads- och produktivitetskrav är tillgång till information om utveckling av råmaterialkostnader en nödvändighet. Vi har därför valt att investera i ett samarbete med Triathlon/ISEA som sedan 2012 har distribuerat råmaterialrapporten Raw Material Watch kvartalsvis. Rapporten sammanställs utav Triathlon/ISEAs och innefattar både historisk data samt framtidsutsikter från trovärdiga institutioner.

  Så tillsammans med Triathlon/ISEA kommer vi erbjuda er medlemmar ett rabatterat erbjudande för både tillgång till nätverket (med 2 träffar per år) samt råmaterialrapporten. Nuvarande FKG-medlemmar inom Raw Material Watch-nätverket kommer upptas inom FKG’s Råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA och omfattas självfallet utav det rabatterade priset.

  Den 30 september klockan 10.00 kommer vi erbjuda en kostnadsfri genomgång utav rapporten där vi Tillsammans med Triathlon/ISEA presenterar upplägget.

  FKG kommer under hösten lansera fler typer av intressegrupper, för mer medlemsnytta!