Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • Ny industristrategi med hög igenkänningsfaktor

 • Näringsminister Karl Petter Thorwaldsson (S) har presenterat en ny nationell industristrategi – Framtidens industri – En strategi för grön och digital omställning.

  FKG välkomnar den framlagda strategin eftersom den fokuserar på tillverkningsindustrins konkurrenskraft i omställningens tid.

  – Samtidigt är det viktigt att det som sägs i dokumentet inte bara stannar vid ord utan även omvandlas till verkstad, inleder Göran Björklund, senior rådgivare Public Affairs på FKG, och fortsätter:

  – Inför valet 2014 etablerade FKG hårt tryck i frågan om att ha en minister dedikerad industrins frågor, en industriminister. Valsegrande S-MP-koalitionen svarade upp med att inrätta fyra industrikanslertjänster samt utse ett Innovationsråd, men ingen minister.

  FKG har en mycket bra och löpande dialog med såväl den politiska styrda som den tjänstemannastyrda delen på Näringsdepartementet.

  En relation som utvecklats sedan finans- och fordonskriden 2009-2010, och så sent som i januari hade FKG:s kansli ett längre avstämningsmöte med näringsministern och hans närmaste stab.

  Göran konstaterar att flertalet av de frågor som lyfts fram i den nya strategin, inte helt oväntat, ligger inom FKG:s och hela automotivesektorns härad.

  – Hållbar produktion, kompetens- och kunskapslyft för industrin, Smart industri, Sverige som testbädd, grön omställning med flera. Vi understödjer även tankarna om ett ännu bättre samarbete mellan politik-myndigheter-akademi-näringsliv. Genom att kraftsamla de begränsade resurser som finns ska ännu bättre konkurrenskraft skapas inom viktiga sektorer.

  Han påpekar att den svenska industrin har en speciell struktur med ett fåtal tongivande industriföretag och väldigt många småföretag som knyts samman med speciella förädlings- och försörjningskedjor.

  – Från FKG:s sida är det väldigt viktigt att SME-företagen ges rätt förutsättningar för att växa. Det kan vara allt från betaltider via program för teknik- och exportlyft till energipriser, inflikar Göran.

  Han säger också att flera högförädlande och exportinriktade industrisektorer är att likna med egna ekosystem som sin tur måste gödas, ges sin rättmätiga uppmärksamhet och med den rätt förutsättningar, för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

  – Det innebär att FKG står fast vid sitt önskemål sedan länge, att en industriminister utses efter valet i höst samt att ett industripolitiskt ramverk utarbetas, avslutar Göran Björklund.

  Läs Industristrategin här!