Nyheter från FKG

  • 17 november, 2021
  • Ny global accelerator för SMF

  • Energimyndigheten öppnar intresseanmälan till ny företagsaccelerator Global Innovation Accelerator!

    Det nya programmet riktar sig till små och medelstora företag med innovationer som bidrar till den globala omställningen till ett hållbart energisystem. Programmet erbjuder affärs- och marknadsutvecklande stöd och utgår från varje enskilt företags individuella behov. Det kan t.ex vara marknadskartläggning, stöd med standardisering- och certifieringsfrågor, deltagande på en konferens/mässa och investerarsökning.

    Alla deltagande företag väljer världsdel, land, marknad eller värdekedja som man vill lansera sin innovation på. De deltagande företagen kan dessutom ansöka om upp till 600 000 SEK i bidrag för att engagera industriexperter och konsulter, både i Sverige och internationellt, för att hämta in nischad kunskap för den valda målmarknaden.

    Mer information och intresseanmälan hittas HÄR.