Nyheter från FKG

 • 21 juni, 2023
 • Ny certifiering för full OBD-tillgång

 • 7 augusti börjar en helt ny behörighetscertifiering för tillgång till bilens mest skyddsvärda digitala information att gälla i Sverige och EU.

  Behörighetscertifieringen avser i första hand tillgång till bilens säkerhets- och stöldskyddssystem men för vissa märken även motorstyrning och ytterligare funktioner som OEM valt att skydda alternativt av olika skäl att blockera.
  Certifieringen benämns SERMI och är kopplad till dagens OBD-port för fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar.
  Det är främst tredje part; bil- och däckverkstäder, släpvagns- och trailerverkstäder, påbyggare, leverantörer av bildelar och tillbehör till eftermarknaden samt olika former av digitala tillbehör som alla berörs av införandet av SERMI.
  För att få certifieringen och därmed behörigheten att använda den digitala enheten, en personlig USB-nyckel, för fullt tillträde, måste ansökan från företaget ske till en av Swedac godkänd så kallad CAB. Det är inte bara företaget som ska godkännas av CAB, utan även den enskilde operatören, nyckelanvändaren, på personnivå. En så kallad vandelsprövning kommer att ske.
  Ett av certifieringskraven är att det sökande företaget ska tillhöra en branschorganisation, vilket är lika med FKG.
  För ytterligare information, klicka här!