Nyheter från FKG

 • 16 augusti, 2023
 • Nu ska betalningstider rapporteras!

 • 1 juli öppnade Bolagsverket sin digitala tjänst för storföretagens rapportering av betalningstider till SME-företag.  Snart kommer ett ”betaltidsindex”.
  Tjänsten, tillsammans med striktare krav på hållbarhetsrapportering, är de vassaste redskapen mot missbruk av dominerande ställning och allt för ensidiga affärsvillkor som innebär att leverantörsföretag får agera ”bank” åt större företag.
  FKG har i allra högsta grad varit delaktigt i regelverkets tillkomst.

  – Det är ett steg i rätt riktning efter att många storföretag tagit allt för lättvindigt på sitt frivilliga medlemskap i Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. Att ställa sig bakom uppförandekoden för ”Betaltider” har i flera fall varit en form av policy wash från Public Affairs-avdelningen än praktisk handling omsatt i snabbare betalningar från ”treasurer” på finansavdelningen, menar FKG:s Peter Bryntesson.

  Han säger att vinterns rapportering i Dagens industri om dels de stora byggföretagens, dels mer specifikt under våren av AB Volvos, uppträdande mot sina leverantörer ökat trycket, kravet, på sundare betalningsvillkor inom näringslivet.
  – Sedan ska vi lägga till skärpta krav på hållbarhetsrapportering. Som bekant omfattar rapporteringen inte bara miljö, utan även socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Med allt fler investerare som vill placera etiskt, så måste frågan om att även göra rätt för sig inom rimlig tid vara av betydelse. Vidare har både AB Volvo och Scania som ACEA-medlemmar undertecknat den uppförandekod som tagits fram tillsammans med CLEPA, säger Peter och tillägger att det även finns ett EU-regelverk som stärker SME-företagens position visavi storföretagen sett till betalningstider.

  Inom kort kommer vi att se indikationer på storföretagens betalningstider. Men innan dess finns möjlighet att få veta mer. Ty strax innan semestern släppte Intrium sin årliga rapport European Payment Report. Torsdag 24 augusti, 10:00-11:00 arrangerar Intrium tillsammans med intressentgruppen bakom betaltider ett teamsseminarium kring rapportens resultat.

  Bakgrund
  Den 1 mars 2022 började en lag om rapportering av betalningstider att gälla. Det innebär att svenska företag med fler än 249 anställda varje år ska rapportera till Bolagsverket, vilka betalningstider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten.
  Syftet med rapporteringen är att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Sedan 1 juli 2023 är detta skarpt.

  Uppgifter som företagen ska lämna:

  • den genomsnittliga avtalade betalningstiden
  • den genomsnittliga faktiska betalningstiden
  • den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid.

  Betalningstiderna ska redovisas separat för köp från företag med.
  0–9 anställda
  10–49 anställda
  50–249 anställda.
  Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som avser köp från företag inom den egna koncernen.

  Anmälan till seminarium (teams) om European Payment Report 2023.