Nyheter från FKG

 • 17 augusti, 2021
 • Nu är det höst!

 • Augusti månad och vi alla börjar sakta men säkert komma tillbaka från en förhoppningsvis fantastisk semester. På FKG har vi börjat fundera över hösten, och tänker tillbaka på våren. Vad fick vi med oss och vad hoppas vi på framöver?

  FKGs dagliga arbete går ut på att fokusera på saker som möjliggör för starkare konkurrenskraft för våra medlemmar. Detta är inte bara genom det omfattande lobbyarbetet vi genomför, utan mer konkreta saker som att agera bollplank och att anordna informativa seminarier och kurser. Under våren körde vi 9 Compete-nce tillfällen, en programserie som är under ständig utveckling där FKG tillhandahåller seminarium, workshops, nätverkande och kurser som vi tycker är relevanta för våra medlemmar i det aktuella dagsläget. Ett tillfälle med stämpeln Compete-nce, anser vi på FKG vara väsentligt för att ni ska hänga med. Dessa tillfälle kommer vi fortsätta med även under hösten. Ett återkommande tema, något som vi börjat arbeta med mer omfattande är Hållbarhet. Detta område har fullständigt exploderat och vi hoppas att vi under hösten kommer fortsätta kunna erbjuda våra medlemmar konkreta verktyg på detta ämne.

  Under sommaren har FKG tillsammans med Transmission under sommaren anlitat två studenter för att jobba fram en förstudie om hållbarhet inom fordonsindustrin med fokus på leverantörsutveckling. Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vad för system som används i dagsläget för att bedöma hur leverantörer når upp till olika kriterier och vad för hållbarhetskrav som ställs på leverantörer inom industrin för att sedan kunna föreslå ett gemensamt system för arbete med hållbarhet som skulle passa denna kravbild. Resultatet kommer redovisas i en rapport tillsammans med förslag på hur arbetet ska fortskrida. Den 24 augusti ges det möjlighet för FKGs medlemmar att vara med på en workshop där det informeras om arbetet men också önskar input och åsikter från leverantörsföretag.

  En annan av vårens stora AHA-moments var Ulric Långbergs dragning från Sveriges åkeriföretag. Där fick vi veta att tung trafik står för 7% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och att hela 85% av alla Sveriges transporter är under 15 mil?! Detta fick oss på FKG att tappa hakan, och ni förstår ju helt plötsligt möjligheterna med elmotorer även för tunga fordon… Detta är viktigt information som FKG bl.a. kommer ta med sig i sitt arbete tillsammans med FFI.

  Inplanerat under hösten är en fysisk SLD, som vi är fortsatt optimistiska över att kunna genomföra. Om restriktionerna inte släpper kanske en annan lösning för ett genomförande skulle kunna bli aktuell.. – vaccinationskrav? Consequence of change – The mobility turns to future är temat och det fullständiga programmet + anmälan hittar du HÄR.

  Vi planerar också en Go Inspired resa till Israel och Tel Aviv i november, och hoppas även här att de externa faktorerna inte ska bli anledning för att ställa in. Vi väljer att se på allt med positiva blickar!

  Finns det något speciellt som du som medlem önskar att vi arrangerar eller tittar närmare på? Du är alltid varmt välkommen att höra av dig.