Nyheter från FKG

 • 19 juni, 2019
 • Nu accelererar nya teknikområden, tunt med aktörer

 • Vilka konsekvenser kommer ny teknik ha för leverantörsledet? Anders Williamsson, executive VP och inköpschef på Scania, kommer att ge lastbilstillverkarens syn på Stora Leverantörsdagen 17 oktober. 

  – Jag kommer prata om hur Scania accelererar arbetet med nya teknikområden, i huvudsak inom automation, connectivitet och elektrifiering, hur det kan tänkas påverka våra affärer, och hur vår leverantörsbas berörs. Detta både ur ett teknologiskt såväl som ett kommersiellt perspektiv, inleder Anders Wiliamsson när vi talas vid inför hans medverkan på norra Europas största mötesplats för automotiveindustrin.

  Han kommer att tala om de krav som omställningen kommer att ha. Det är en mångfacetterad fråga enligt Anders Williamsson.

  – Built-to-print-leverantörer som tillverkar artiklar i, exempelvis, plåt eller plast kommer sannolikt knappast beröras av teknikskiftet som sådant, medan tillverkare av drivlinekomponenter starkt förknippade med förbränningsmotortekniken kan ställas inför större utmaningar. Jag tycker mig se en ganska bra följsamhet, sett ur ett globalt perspektiv, bland våra berörda leverantörer. Ur ett svenskt perspektiv, ligger vår tyngdpunkt mer mot build-to-print, varför det är svårt att göra en bedömning, säger han.

  Utifrån områdena automation, connectivitet och elektrifiering ser Anders Williamsson att kompetens inom styrsystem, mjukvaruutveckling, högspänning, elmotorer, batteriteknologi, radar, lidar och kameror är exempel på områden som kommer få en ökad betydelse. Samtidigt ska man inte glömma att den kompetens som finns idag i den svenska leverantörskåren kommer vara viktigt även i framtiden, påpekar han.

  – Sett till etablerade aktörer är urvalet onekligen ganska tunt. Den starkast lysande stjärnan är otvivelaktigt vår samarbetspartner Northvolt, förklarar Anders Williamsson och fortsätter:

  – Däremot, som vid alla teknikskiften, dyker det upp flera start-ups där säkert någon kommer att lyckas. Det gäller därför att hålla en viss koll och relation även med dessa.

  Från Scanias sida ser man en gradvis introduktion av dessa nya teknikområden, sett både till tid och geografi.

  – Det går därför inte att tala i termer av konkreta tidpunkter. Helt klart är att vi redan nu har en stark position avseende connectivitet och automation, medan vi är på en jämförbar nivå med våra traditionella konkurrenter när det gäller elektrifiering, avslutar Anders Williamsson, Scania.