Nyheter från FKG

 • 08 juni, 2023
 • NordiQ skapade nya affärer genom ny etablering

 • Även om du är en liten leverantör, ett SME-företag, våga lyft blicken, vidga synfältet ytterligare till att inte enbart den svenska marknaden utan även den europeiska!
  Uppmaningen kommer från Stefan Ottosson, vd för NordiQ-koncernen med säte i småländska Habo.

  Sedan några år tillbaka har komponenttillverkaren NordiQ en tillverkningsenhet i Slovakien. Det vill säga mitt i Centraleuropa bara några timmars transporttid från stora och viktiga fordonskluster inom såväl lätta som tunga fordon i Polen, Tjeckien och Tyskland.
  – I Sverige har vi många duktiga företag, men många är allt för försiktiga. Vi nöjer oss med det vi har i Sverige, samtidigt måste vi ställas oss frågan – varför ska en tysk OEM gå till Sverige för att finna leverantörer?, inleder Stefan Ottosson när vi bad honom att berätta om den växande etableringen i Slovakien.
  – Se det som lite inspiration, hjälp, för FKG:s medlemmar i hur man tar sig utanför Sveriges gränser, inflikar han.

  NordiQ ville öppna upp för nya kunder inom den europeiska fordonsmarknaden. Tidigt trädde Slovakien fram som en strategiskt lämplig lokalisering eftersom det handlas med Euro och finns en industriell infrastruktur.
  – Baltikum kan vara intressant i och med löneläget och närheten, men då saknas industriell infrastruktur samtidigt som det är längre bort till de europeiska fordonsklusterna, menar Stefan.

  Tillsammans med Business Sweden skannades regionen av sett till möjliga företagsförvärv. Men efter flera övervägande beslutades om att växa organiskt genom att starta upp en helt ny verksamhet, dotterbolag.
  – Med ett förvärv får man en volym, men samtidigt ärver man en kultur. Därför valde vi green field, att starta nytt. Man kan hyra en fabrik. Vi började med tre anställda och egna, flyttade, maskiner. Nu är vi på väg mot 25 anställda och 4 miljoner Euro i helt nya affärer, berättar Stefan.

  De nya affärerna ligger i huvudsak i Tyskland och inom tunga fordon. Men närheten till VW:s, Stellantis, Kia:s och Volvo:s, MAN:s och DAF:s etableringar ska förhoppningsvis innebära ytterligare affärer.
  – Se detta som lite inspiration, jag såg gärna att fler svenska SME:n tog samma steg som vi på NordiQ, avslutar Stefan Ottosson, koncernchef.