Nyheter från FKG

 • 09 november, 2022
 • New York bildar modell för ett grönare Göteborg

 • Innovationskraft frodas i trängda lägen, vilket inte minst automotives snabba förflyttning mot elektrifiering är ett exempel på.
  Det fenomenet vill Gothenburg Green City Zone (GGCZ) dra nytta av.
  – Vi letar efter smarta projekt för att skapa utsläppsfria transporter, säger Johan Östling, projektledare på BRG – en av flera parter som stöttar verksamheten.

  Göteborg Green City Zone har hämtat sin modell från New York.
  – För att inte göra det alltför komplext bestämde de sig där för att hoppa över staden som helhet och fokusera på enskilda distrikt. Om en lösning sedan visar sig fungera i ett distrikt borde den fungera även i ettannat med liknande förhållanden, säger Johan Östling.

  Testbäddar i staden
  Stadsdelarna i New York – en del med flera miljoner invånare – är ändå komplicerade så det räcker. GGCZ – grundat 2020 – har startat i lite mer blygsam skala i Göteborgsområdet – med Lindholmen och Evenemangsstråket, plus området Forsåkra som är på väg att ta form i Mölndal. De tre zonerna blir nu testbäddar där innovativa sinnen ska samlas för att skapa smarta lösningar som minimerar klimatavtrycket.
  – Det kan handla om lite vad som helst bara det tar sikte mot målet, säger Johan Östling och nämner bland annat ett projekt som DB Schenker driver inom ramen för GGCZ.
  Företaget har dedikerat tre helelektriska fordon för godstransporter som ska köra på grön el till Lindholmen och evenemangsstråket. En handfast idé som bör ge konkreta resultat. Men Johan Östling ser även möjligheter till betydligt mer spektakulära lösningar.
  – Tänk dig om man kunde etablera parkeringsplatser en bit utanför centrum. Därifrån åker människor i små, kanske självkörande, taxipoddar in till evenemangsstråket när de ska gå på konsert eller match.

  Partners som stöttar
  Huvudman är Business Region Göteborg som driver GGCZ ihop med Volvo Cars, RISE och Göteborgs stad som huvudpartners. Till det kommer åtta andra aktörer (se faktaruta).Tillsammans ska de stötta projekten.
  – Vi har inte några pengar att dela ut. Men vi kan hjälpa till, bland annat med att söka medel och att sammanföra olika idémakare som kan samarbeta. Dessutom har vi våra partners som har möjlighet att gå in och hjälpa till på olika sätt.
  Ni har valt ut tre områden ni satsar på. Tänker ni vidga cirklarna på sikt?
  – Ja, exempelvis en äldre stadsdel som Majorna skulle kunna vara intressant att se hur man kan jobba med.
  Hur långsiktigt är GGCZ?
  – Vi har ingen gräns i tiden. Det är ett program som är tänkt att rulla på framåt.
  Har du något drömprojekt som du hoppas att någon drar igång?
  – Ja, drönare för persontrafik. Det finns redan, även om det inte slagit igenom än, bland annat på grund av säkerhetsaspekter som återstår att lösa. Men det hade varit riktigt kul.

  Bildtext: Jobbar för grönare zoner. Johan Östling, projektledare på BRG, framträdde som talare på Stora Leverantörsdagen och berättade om Gothenburg Green City Zone – ett program för att fånga upp smarta idéer för att skapa ett grönare Göteborg. – Idén är hämtad från New York, där de bestämde sig för att samla ihop idéer för att minska utsläppen av klimatgaser i staden, säger han. Foto: Jeanette Larsson Winerö.