Nyheter från FKG

  • 22 november, 2019
  • Nå fordonsindustrins nyckelpersoner genom Fordonskomponentgruppen

  • Fordons- och transportmedelsindustrin är lokomotivet i den svenska ekonomin och ryggraden för hela landets industri. Dess köpkraft är enorm samtidigt som det finns ytterst få kanaler för B2B. Men tre av dem är tidningen Fordonskomponenten och Fordonskomponentgruppens digitala kanaler – www.fkg.se och nyhetsbrevet. Till detta kommer de mötesplatser som FKG regelbundet arrangerar.

    Här hittar du mer information om utgivningen av Fordonskomponenten och nyhetsbreven under 2020. Och hur du gör för att annonsera i FKG:s olika kommunikationskanaler.