Nyheter från FKG

 • 12 mars, 2020
 • Motorbranschen står inför ny konkurrensreglering

 • Nu ska EU se över konkurrensregleringen av motorbranschen – märkesbilhandel och eftermarknad. Översynen av det så kallade gruppundantaget sker i två steg och inleds med märkesbilhandel. Ett intensivt lobbyarbete pågår. 2022 ska EU-kommissionen lägga fram en ny EU-förordning för nybilsförsäljning.

  I början av året genomfördes en EU-enkät bland märkesbilhandlare av den nybildade lobbyorganisationen AECDR, Alliance of European Car Dealers and Repairs. Enligt enkäten vill europeiska bilhandlare fortsatt ha en tydlig vertikal konkurrensreglering, att gruppundantaget för motorfordonssektorn både förnyas och utvecklas med tydligare och jämnare styrkeförhållande mellan bilhandlaren och fordonstillverkaren som mål.

  Totalt har 63 svenska märkesåterförsäljare organiserade i Motorbranschens Riksförbund, MRF, besvarat enkäten (i EU totalt 1 064 svar) som ger ett nuläge över deras upplevda affärsrelation med fordonstillverkaren eller generalagenten samt allmänna affärsförutsättningar.

  Enligt enkäten, som presenterats för det till EU-kommissionen och EU-parlamentet närstående EU:s generaldirektorat i Bryssel, finns en stor oro inför framtiden och framför allt en tilltagande rädsla inför fordonstillverkarens ökade inflytande över märkesåterförsäljarnas hela bilhandelsaffär.

  Enkäten visar på att bilhandlarna upplever att det stora flertalet bilfabrikats tidigare fungerande dialog allt mer har övergått till monolog under de senaste två åren. Affärsvillkor, och därmed affärsförutsättningarna, ändras löpande, fordonstillverkaren ökar även sitt inflytande över både begbils- och verkstadsaffären.

  Många av respondenterna menar att obalansen, den enskilde återförsäljarens minskade handlingsfrihet, kommer att ha negativa konsekvenser för både konkurrensen inom sektorn och konsumentens valfrihet.

  Enligt Tommy Letzén (bilden), vd för MRF, driver de pågående megatrenderna på utvecklingen inom märkesbilhandeln. Främst talar han om digitaliseringen, men också om nya ägande- och distributionsformer av fordon. Letzén tror dock att parterna i värdekedjan kan närma sig, inte minst för att gemensamt kunna möta hoten mot fordonstillverkare och motorbransch. Han avser med det i första hand IT- och techjättar.