Nyheter från FKG

 • 09 september, 2020
 • Motorbranschcollege ska möta kompetensbehovet

 • Motorbranschen står inför en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

  – Skola, motorbranschens företag, politik och fack måste samarbeta långsiktigt med att stärka kvaliteten på utbildningarna lokalt och se till att lärarna får tillgång till relevant kompetensutveckling, säger Jonas Hehrne (bilden), verksamhetsledare Motorbranschcollege.

  Med cirka 4 500 företag och 63 000 anställda är motorbranschen en betydande del av näringslivet i Sverige och nödvändig för att en rad andra branscher ska fungera. Branschens traditionella yrkesgrupper är mycket viktiga för att hålla både den privata fordonsparken och den svenska basindustrin igång.

  De närmaste tre åren beräknas motorbranschen behöva anställa cirka 5 300 personer.

  Det innebär att elever som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar kan räkna med jobb. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.

  För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege. 20 skolor är certifierade Motorbranschcollege och flera skolor är på gång.

  Motorbranschcollege arbetar för att göra yrket mer attraktivt och höja statusen på utbildningen.
  – Vi hoppas kunna öka söktrycket till de fordonstekniska gymnasieutbildningarna genom samarbete mellan motorbranschens företag och skolorna. Det kan handla om Öppet Hus, inbjudan till gemensamma träffar, marknadsföring av utbildningarna och våra yrken. Vi arbetar också specifikt med att locka fler kvinnor till branschen. En skola som är certifierat Motorbranschcollege visar för elever som ska välja en gymnasieutbildning och föräldrar, att man arbetar med kvalitet och har en utbildning som leder till anställning, säger Jonas Hehrne.

  Genom att politiker lokalt engagerar sig i utbildningen får de en djupare förståelse för utbildningarnas innehåll och branschens förutsättningar.

  Det är också viktigt att fler mindre verkstäder är med och stöttar Motorbranschcollege.

  – Att ha ett stöd lokalt är en framgång för kvalitet anser jag. Sverige är ett land med olika befolkningsmässiga förutsättningar. Ett stöd till en skola av en mindre verkstad är en förutsättning då de ofta anställer elever från den närmaste gymnasieutbildningen. Den mindre verkstaden får genom Motorbranschcollege ett utbyte med andra verkstäder och kan påverka utbildningens innehåll. Att engagera sig som en mindre verkstad ger förutsättningar att rekrytera rätt personal vid behov.

  Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

  ​ I takt med att tekniken i bilar, lastbilar och maskiner blivit mer och mer komplex har även kraven på personalen blivit högre, något som har bidragit positivt till lönebilden, men också till att personalförsörjningen blivit mer utmanande för branschen. Alla yrkesroller kräver en utbildning från ett fordonstekniskt gymnasium.

  – Därför krävs det att skola, motorbranschens företag, politik och fack samarbetar långsiktigt med att stärka kvaliteten på utbildningarna lokalt och att lärarna får tillgång till relevant kompetensutveckling för att höja den tekniska nivån på utbildningarna.

  Nyligen valde, KG Knutsson AB (KGK Academy) och Autoexperten, att gå in och stödja skolor inom ramen för Motorbranschcollege med kompetensutveckling för fordonslärare, produktutbildningar och tillgång till ett nationellt butiks- och verkstadsnät.

  – Vi är glada att KGK och Autoexperten vill vara en del av Motorbranschcollege och ytterligare bidra till att öka kompetensen och produktkunskapen hos lärare på våra fordonstekniska utbildningar. Att ytterligare två starka aktörer ansluter är mycket viktigt för vår framgång, säger Jonas Hehrne.