Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • Möt Volvo Cars nya inköpsdirektör på SLD2021

 • Det råder ett starkt hållbarhetsfokus från den europeiska fordonsindustrins sida. Hållbarhet är en inte helt obetydlig del av den utfästelse som den samlade automotivesektorn gav till EU-kommissionen i form av the Green Deal.

  På FKG:s digitala Stora Leverantörsdag – 21 oktober kl 13.00 – kommer Volvo Cars tämligen nytillträdda inköpsdirektör, Kerstin Enochsson, att medverka. Samtalet med FKG:s Fredrik Sidahl kommer att handla om den industriella transformeringen med fokus på långsiktig hållbarhet ur ett leverantörsperspektiv.

  I närtid har Volvo Cars deklarerat att de kommer att satsa på fossilfritt stål och fler material är på gång i arbetet att minska klimatavtryck och, framför allt, energiåtgången.

  – Förutom stål fokuserar vi även på aluminium och de aktiva material som ingår i batterier. Aluminium är mindre komplext eftersom man “bara” behöver förse gjuteriet med CO2-fri energi, men energiförbrukningen är oerhört stor – mer än 50 procent av elbilens CO2 avtryck, berättar Kerstin Enochsson och fortsätter:

  –  När det gäller batterier behöver vi även säkra att materialen som används uppfyller våra krav inom det etiska och sociala området. Vårt mål är att samtliga tier 1-leverantörer ska ha förnyelsebar energi 2025 och vi implementerar spårbarhetslösningar på råmaterial i batteriet, exempelvis kobolt och mica, som ett led i att säkra ansvarsfull sourcing.

  Det är SSAB genom samarbetet med LKAB och Vattenfall i bolaget Hybrit som kommer att leverera det fossilfria stålet till Volvo Cars. Så frågan är därför om förmågan hos, framför allt det svenska, leverantörsledet att möta upp allt högre krav på miljö- och resursmässig hållbarhet?

  – Våra svenska leverantörer har definitivt bättre förutsättningar jämfört med situationen i många andra länder eftersom tillgången på grön energi är väldigt bra i vårt land. För oss är det en självklarhet att enbart arbeta med leverantörer som producerar med förnyelsebar energi. Dessutom finns hållbarhet i allas medvetande här och det debatteras till stor del i det svenska samhället vilket underlättar diskussionen för oss, svarar Kerstin Enochsson.

  På Stora Leverantörsdagen blir det mer om hållbarhetskrav och svenska leverantörers förmåga.

  Boka din plats här!