Nyheter från FKG

 • 29 september, 2020
 • Möjligheterna att positionera sig i Asien ökar

 • Svenska företag påverkas av globala värdekedje-relaterade skiften på ett flertal olika sätt. Det framgick av torsdagens webbinarium om globala trender och förändringar i Asien med fokus på fordonsindustrin, som arrangerades av Business Sweden i samarbete med FKG och Drive Sweden.

  Efter en lång tid av Kina-fokus och kostnadseffektivitet har de senaste åren bjudit på nya trender inom värdekedjor. Diversifiering av inköp och produktion från Kina har över tid gradvis drivits på av ökade kostnader, industritransformation och geopolitiska spänningar. Nuvarande pandemi spelar in och har en accelererande effekt i form av ökat regionaliseringsfokus samt ökade krav på redundans i värdekedjorna för att kunna stå emot oväntade händelser framöver.

  Samtidigt har Sydostasien, med ett invånarantal om 655 miljoner, växande medelklass och en strategisk geografisk placering vuxit stadigt som marknad för svenska bolag men även som inköps- och produktionshubb.

  –  Syftet med webbinariet var att belysa hur svenska företag kommer att påverkas av de trender och skiften vi ser inom globala värdekedjor, vad som driver dessa trender och inte minst vilken roll Sydostasien spelar och förväntas spela framöver, säger Johanna Winsa (bilden), konsult i Thailand & Mekong-regionen på Business Sweden, en av talarna på webbinariet.

  Webbinariet vände sig främst till svenska företag som köper eller producerar i Asien och även till företag som säljer produkter eller tjänster till tillverkande företag i Asien.

  –  Intresset var stort från såväl OEM som underleverantörer, stora som små bolag som har nytta av att öka kunskapen inom detta område i sitt strategiarbete och scenarioplanering.

  Hur påverkas då svenska företag?

  –  Svenska företag kommer att påverkas av globala värdekedjerelaterade skiften generellt, i och med att nya tyngdpunkter för tillväxt kommer att växa fram samtidigt som nya faktorer att ta hänsyn till kommer att bli realitet, säger Johanna Winsa och konstaterar:

  – Mer specifikt påverkas svenska bolag av införandet/borttagandet av import-/exporttariffer, nya handelsavtal, ökade krav på lokalt innehåll, ökade kostnader i vissa länder, ökat intresse för redundans och riskdiversifiering i värdekedjor genom ett utökat antal inköpskanaler och leverantörer att förlita sig på.

  Vilka möjligheter ser ni kommer att skapas för svenska företag?

  –   Industritransformation och efterfrågan på nya komponenter, ny teknologi, kommer att skapa möjligheter för svenska bolag att positionera sig. Vidare ser vi förflyttningar av stora globala bolag till nya länder vilket öppnar upp möjligheter för svenska bolag att leverera produkter, komponenter. Sydostasien mognar och vissa av länderna blir mer mottagliga för ’servitisering’, det vill säga mindre fokus på att äga tillgången och ökad efterfrågan på att köpa en service. Många svenska bolag har servitisering som en del i sitt DNA och affärsmodell, vilket gör att de har ett försprång gentemot lokala aktörer.

  Inom vilka områden finns de främsta affärsmöjligheterna?

  –  Samtidigt som Kina jobbar sig uppåt i värdekedjan och fokuserar mer på produktion av högvärdeskomponenter kan den typen av möjligheter finnas där. Sydostasien kommer att fortsätta att växa i betydelse inom Asien och globalt och är en region som erbjuder såväl tillverknings- som inköpsmöjligheter samt en växande intressant försäljningsmarknad.

  – Etablering av produktion i Asien är även i framtiden en möjlighet för svensk industri, säger Johanna Winsa och pekar på att många svenska bolag redan har delar av sin produktion etablerat i Asien inom en rad olika industrier, inte minst inom fordonsindustrin samt elektronik, textil- och konsumentvaror.

  Hur påverkar covid -19 svenska företags etableringsmöjligheter i Asien? Hur påverkas affärerna, nuvarande och nya?

  –  Covid lamslog såväl utbud som efterfrågan globalt. Länder med stort beroende av andra länders fungerande produktion och logistikflöden blev hårt drabbade. Samtidigt inser också länder, framförallt utvecklingsländer, dess beroende av utländska investeringar för att få igång ekonomin igen. Detta medför å ena sidan ökade incitament för inhemsk produktion, å andra sidan ökade incitament för utländska investerare. Det senare ser vi framförallt inom vissa industrier, däribland fordonsindustrin, där länder genom skattelättnader och annat lockar till sig producerande bolag i ökad grad.

  Avslutningsvis framhåller Johanna Winsa:

  –   Det är viktigt att svenska bolag ser över sina värdekedjor, dvs väger motståndskraft mot kostnad, förlägger produktion där framtida tillväxt och möjligheter finns, håller sig uppdaterade om handelsavtal och andra incitament som kan komma ur denna kris. Vi finns tillgängliga för att supportera svenska bolag i dessa frågor och att hitta de möjligheter som kommer ur en förändrad global handelsmiljö!

  Kontakt Johanna Winsa

  johanna.winsa@business-sweden.se

  M +66 91 006 4162

  T +66 2 254 8290