Nyheter från FKG

 • 30 mars, 2020
 • Miljoner till idéer – Vinnova satsar på att möta krisen

 • I bråda tider är goda råd dyra. Det har innovationsmyndigheten Vinnova tagit fasta på. Nu utlyser de projektpengar till den som har en bra idé kring hur Sverige ska möta de utmaningar som följer i corona-krisens spår.

  – I det nuvarande läget ser vi ett stort behov av att stöta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion, säger Erik Borälv som är ansvarig för Vinnovas nya satsning.

  Pengarna går att söka de närmaste fem månaderna, och varje månad under tiden ska ansökningar bedömas vid minst ett tillfälle.

  Det finns några riktlinjer, som att projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet. Det är inte heller långskott som premieras, de lösningar so projekten syftar till måste vara tänkta att gå att använda inom de närmaste året.

  Ansökan ska också ha minst två parter. En av dem ska vara den som håller i utvecklingsdelen, den andra ska vara den som har nytta av lösningen.

  Och det är hyfsat stora summor som står på spel – upp till en miljon per projekt.

  Läs mer: På Vinnovas hemsida finns information om hur du söker projektpengarna.

  Bild: Dags att gnugga geniknölarna. För den som har goda idéer kring hur Sverige kan ta sig an samhällets utmaningar med corona-krisen finns det projektpengar att söka från Vinnova. Foto: Cottonbro