Nyheter från FKG

 • Miljöavtrycket på demonterade bildelar ska mätas

 • Märkesdemo har nyligen genomfört ett pilotprojekt ihop med Svenska miljöinstitutet för att mäta miljöpåverkan på olika bildelar.

  Syftet är att hitta ett mått på miljöeffekten och en delstudie som visar att miljöeffekten faktiskt är mätbar är nu publicerad.

  MärkesDemo är ett samverkansbolag bestående av 25 större bildemonterare som tillsammans köper upp fordon som plockas på delar för att återanvändas. Konceptet är att tillhandahålla begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär att en reservdel mindre behöver nytillverkas. På så sätt bidrar man tillsammans med biltillverkare/återförsäljare, verkstäder, försäkringsbolag och bilister till att spara resurser.

  Genom pilotprojektet har man tagit fram ett sätt att mäta miljöeffekten på varje bildel. En miljödeklaration på varje del visar miljöavtrycket vilket underlättar för verkstäderna i beslutet om att beställa en ny del eller återbruka en begagnad.

  För att få ett så rättvist mått på delen som möjligt tog forskarna hänsyn till både vilka material som bildelen bestod av och hur den tillverkats, vilken typ av el som använts, hur mycket transporten kostar samt miljökostnaden för behandlingen av bildelen, det vill säga själva arbetet med att demontera den och färdigställa den för återbruk.

  I studien analyserades ett par utvalda standardkomponenter som MärkesDemo sålde mycket av och som framför allt bestod av plast, stål och sammansatta komponenter som innehöll elektronik, till exempel strålkastare och backspeglar.

  När det gäller vissa delar, bland annat de gjorda av aluminium, kan miljöpåverkan vara extra stor beroende på var de är tillverkade eftersom man i vissa delar av världen använder energi från kolkraft. Dörrar, motorhuvar och andra karosseridelar som är gjorda av aluminium har en högre miljöpåverkan och då lönar det sig extra väl att återbruka.

  Studien kommer att fördjupas och fortsätta under hösten beträffande elektronikkomponenter som instrument och styrenheter.