Nyheter från FKG

 • 15 mars, 2023
 • Mikropauser för lärande – ett lyft för kompetensen i industrin

 • Kompetensväxlingen inom svensk fordonsindustri rullar på, och inom automotive-klustret Fordonsdalen pågår ett projekt för att ta fram en digitaliserad lärandeplattform.
  – Där ska medarbetare på företagen kunna lära sig mer om exempelvis cybersäkerhet, elmotorer och annat som är högintressant i den pågående transformationen för branschen, säger projektledaren Magnus Burman.

  Magnus Burman.

  – Det handlar om kunskaper som har blivit hårdvaluta i den gröna omställningen, säger Magnus Burman, som förutom sitt arbete inom Fordonsdalen Stockholm även är föreståndare för Transportplattformen på KTH.
  Tanken med det pågående projektet – Fordonsdalen React – är att både företag och akademi ska bidra med innehåll till den lärandeplattform som nu byggs upp. Allt från animationer, instruktionsfilmer och programmeringsuppgifter till skrivna texter ska bilda ett avancerat läromaterial. Plattformen kommer att utvecklas löpande med målet att driva på utvecklingen inom livslångt lärande och kompetensväxling i svensk industri.
  – Vi tänker oss att medarbetare kan gå in och arbeta med det en stund då och då, när det finns tid. En mikropaus för lärande. Genom datadriven feedback får de möjligheter att på kort tid skaffa sig ny kompetens.

  Stöd på elva miljoner
  Fordonsdalen React drog igång i slutet av 2021 och pågår till oktober 2023. Projektet är ett samarbete mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City. Det har fått ett stöd på drygt elva miljoner kronor från React-EU, ett program för att ta kontinenten ur den kris som uppstod under pandemin. Programmet siktar särskilt in sig på initiativ som bidrar till den gröna omställningen hos små och medelstora företag.
  Projektet föregicks av ett tidigare arbete för att kartlägga hur den gröna omställningen påverkar industrin och de regionala företagen i Mälardalen. Ett tjugotal representanter från bolagen i regionen intervjuades och en omfattande omvärldsanalys togs fram.
  Frågeställningarna då handlade om vad som kommer att påverka branschen fram till 2030. Exempelvis politiska beslut och tekniktrender, krav på hållbarhet, klimatanpassade drivlinor, digitalisering, uppkopplade bilar, autonoma fordon med mera. Idén med läroplattformen är en slags spinoff från det som kom fram då.

  Söker industripartners
  Enligt Magnus Burman fortskrider arbetet inom Fordonsdalen React enligt plan.
  – Just nu befinner vi oss i ett skede där vi ska låta ett antal företag prova plattformen. Nu välkomnar vi industripartners som vill samarbeta kring det här, särskilt små och medelstora företag i Stockholmsregionen och i Mälardalen.
  Finns det erfarenheter av att den här typen av kunskapsinhämtning är effektiv?
  – Absolut, en liknande lärandeplattform togs fram på KTH för några år sedan. Där fick nyanlända akademiker vidareutbilda sig inom programmering, vilket blev mycket lyckat. Vårt arbete i projektet React bygger vidare på den erfarenheten.

  Fakta: Fordonsdalen Stockholm
  Fordonsdalen Stockholm formades våren 2020. Idén var att lyfta fram Stockholmsregionens och Östra Mellansveriges fordonsindustri, för att sätta regionen på den nationella kartan som ett automotive-kluster. Målet är att hitta samverkansformer som ska stärka konkurrenskraften. Inspirationen för arbetet kommer delvis från Västkusten, med det industriklimat som har etablerats i Göteborg och omgivande kommuner.
  Projektet med fokus på nyanlända akademiker som fick lära sig programmering (Software Development Academy) som nämns i texten pågick 2016–2020. Det drevs av Mattias Wiggberg, forskare inom datavetenskap på Industriell ekonomi på KTH, som även är delprojektledare i Fordonsdalen React.

  Foto, dragarbild: Thisisengineering, Pexels