Nyheter från FKG

 • 27 september, 2023
 • Michael Fleiss: ”Politikerna har inte koll på de här sakerna”

 • Vi har vant oss att framtiden för fordonsindustrin stavas med E och L.
  Men Michael Fleiss, vd för Aurobay som kommer till SLD 2023, har inget problem med att gå mot strömmen.
  – På kort sikt är elbilen enskilt ingen bra lösning. Inte om vi vill nå 1,5-gradersmålet, säger han.

  Med tanke på att hybridmotorer – Aurobays nisch – inte direkt är på modet tycker Michael Fleiss det är angeläget med ett statement.
  – Vi är inte emot eldriften, och vi kommer även att tillverka för den marknaden, säger han.
  För tillfället är det inte enskilt rätt lösning, menar han. De elbilar som kommer ut på marknaden i dag behöver enligt Michael Fleiss köras i tusentals mil innan de ur ett koldioxidperspektiv kan mäta sig med ett fordon med en ny, effektiv förbränningsmotor med rätt bränsle. Enligt Michael Fleiss kommer de nya elbilarna att initialt ha en negativ klimatpåverkan på grund av energiåtgången vid tillverkningen, samt energimixen vid laddning.
  – Det handlar om kritiska år om vi ska klara klimatmålen.
  Minst tre, fyra år till borde huvudfokus vara på hybridmotorer med klimatneutrala bränslen menar han.

  Hybridmotor från Aurobay.

  Fel att förbjuda
  Ett annat perspektiv som Michael Fleiss lyfter fram är hur fordonsflottan kommer att se ut 2040.
  – Då har vi uppskattningsvis 1,5 miljarder bilar i världen, och 900 miljoner av dem kommer fortfarande att ha förbränningsmotorer.
  Med den utveckling som sker med hybridmotorer tycker han att det är helt fel väg att gå att förbjuda dem, och att det riskerar att hämma viktig teknologisk utveckling.
  Han säger att det går att öka effektiviteten med fem till åtta procent på motorerna, och att de tillsammans med Renault planerar att tillverka omkring fem miljoner motorer de närmaste fem åren.
  – Det blir en enorm utväxling i energibesparing.
  Det här är saker han kommer att tala om även när han kommer till Stora leverantörsdagen den 12 oktober, ett evenemang där han gärna skulle se att det politiska etablissemanget var representerat.
  – Politikerna har inte koll på de här sakerna. Jag skulle vilja sprida lite kunskaper till dem om hur situationen faktiskt ser ut, säger han.
  Ett annat spår som stärker förbränningsmotorns aktier är gröna bränslen, som vätgas, e-bensin och olika biobränsle alternativ.
  Bränsleceller tror han dock inte på som en lösning för privatbilismen.
  – Nej, men det kan nog vara bra inom logistik, med fordon som kör kortare sträckor och lätt kan åka tillbaka till en station och fylla på ny vätgas.
  Att bygga upp en infrastruktur för att tanka vätgasbilar är alltför mycket av ett långskott enligt Michael Fleiss.

  Närhet är en fördel
  När det gäller samarbetet med underleverantörer vill han helst handla med företag någorlunda nära fabrikerna – både av hållbarhetsskäl och för att minska sårbarheten i leveranskedjorna. Aurobays anläggning i Skövde ser gärna samarbeten med svenska leverantörer. Men förutom att leverera högklassiga produkter måste de vara bra både på att tillverka på ett hållbart vis och kunna deklarera det för enskilda komponenter. Priserna är en annan faktor, och där går hans åsikter i sär mot FKG:s. Michael Fleiss tycker att det är svårt att förstå att inte europeiska företag kan ha mer konkurrenskraftiga priser jämfört med Asien.
  – Man lyfter fram att arbetskraften kostar mer här, men jag köper inte det argumentet. Den utgör inte mer än fem till tio procent av kostnaderna.
  När det gäller FKG och dess roll för branschen är han dock positiv. En bra organisation som förenar leverantörsindustrin, menar han.
  – Men jag skulle vilja se ännu mer lobbying och samtal med politiker, där de får fakta om branschen som kan bli en del av den dagliga, offentliga diskussionen.

  Anmäl dig till SLD HÄR.

  Fakta: Aurobay
  Företaget var tidigare Volvos avdelning för hybridmotorer, men knoppades 2021 av. I dag ägs de av Geely och har fabriker både i Skövde och Zhangjiakou i Kina. Företaget har 2 850 anställda och en omsättning på 1,76 B€.