Nyheter från FKG

 • 17 april, 2020
 • Mer hållbart i maskinrummet

 • Vägtrafiken är starkt i fokus när det gäller omställningen till mer hållbara drivmedel, för att inte tala om flyget. Sjöfarten? Den får sin släng av sleven, även om den ofta seglar lite längre utanför radarn i debatten.

  Men nu drar svenska regeringen åt tumskruvarna på sjöfarten – i alla fall den del som de själva ansvarar för.

  Regeringen har gett Sjöfartsverket och Kustbevakningen i uppdrag att ta reda på hur de ska kunna göra sina flottor fossilfria.

  – Ett viktigt uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  – Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra, säger han.

  Sjöfartsverket och Kustbevakningen ska få hjälp med att nå målet med att minska sina utsläpp – Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket ska i alla fall bidra med synpunkter.

  Även Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, inskärper vikten av att gå i bräschen med fossilfrihet.

  – Vi driver på utvecklingen och visar andra aktörer att det går att ställa om, säger hon.

  Uppdragets deadline är den 31 januari 2021.

  Bland FKG:s medlemmar finns flera företag som skulle kunna ge ett handtag om Sjöfartsverket och Kustbevakningens exempelvis vill stoppa in elektriska drivlinor i sina båtar.

  – Absolut, utan tvekan. Vi har ett antal svenska leverantörer som jobbar med elmotorer till bilar. De skulle utan större problem kunna börja tillverka elektriska båtmotorer, säger Peter Bryntesson, senior advisor på FKG.

  Krävs det inte lite kraftigare doningar till ett fartyg?

  – Jo, men tekniken är i grund och botten densamma, det är bara att du får göra det större. Elmotorer är faktiskt lättare att skala upp i format än dieselmotorer.

  När det gäller vilka energikällor som skulle kunna driva runt motorerna finns det olika tänkbara lösningar. Exempelvis driver ABB och Hydrogène France ett projekt för att utveckla bränsleceller till containerfartyg.

  Bild: Nya tider. Snart kan de klassiska rökpelarna försvinna från skorstenarna på Sjöfartsverkets och Kustbevakningens båtar. Myndigheterna har fått i uppdrag att utreda en övergång till fossilfria drivlinor. Eldrift till exempel, och där har FKG flera medlemmar som skulle kunna gå in och hjälpa till. Foto: Kustbevakningen