Nyheter från FKG

 • 03 juni, 2020
 • Medlemskapet i FKG ska ge partners

 • FineCell är nya medlemmar i FKG och ser det som en stor möjlighet att bredda sitt kontaktnät.

  – Vi söker aktivt samarbetspartners i fordonskomponentbranschen för att ta fram nya lösningar när det gäller biobaserade kompositmaterial som dessutom sänker vikten och förbättrar materialets egenskaper, säger Jonatan Henschen, VD och medgrundare FineCell.

  Jonatan Henschen, VD och medgrundare FineCell.

  FineCell utvecklar och producerar mikro- och nanomaterial baserade på svensk skogsråvara. Dessa material kan bland annat användas för att förstärka plast- och kompositmaterial.

  – Vi möjliggör för tillverkare av plastkomponenter att sänka vikten av komponenterna med bibehållna mekaniska egenskaper samtidigt som en biobaserad, biologiskt nedbrytbar och miljövänlig komponent tillsätts.

  Detta minskar miljöbelastningen av komponenten både vid produktion och användning.

  FineCells cellulosamikrofibrer produceras genom en grön och energieffektiv process, där enbart förnybara kemikalier används.

  – Vår teknik är baserad på en vatten- och lösningsmedelsfri kemisk reaktion under milda förhållanden. Det gör att vi kraftigt kan minska energi- och vattenförbrukningen och öka produktionsavkastningen avsevärt, och att vi får produkter med unika egenskaper.

  Bolaget grundades för fem år sedan och i år har utvecklingen tagit fart ordentligt.

  – Vi har börjat rekrytera och bygger nu en egen anläggning i Linköping för att kunna leverera material som kan användas till att producera kompositmaterial i större volymer, bland annat till fordonsbranschen.

  Jonatan Henschen hoppas därför genom medlemskapet i FKG hitta potentiella partners för vidareutveckling av materialet.

  – Vi vill tillsammans med nya partners komma fram till de bästa lösningarna och tillvarata de maximala fördelarna med materialet för att sedan få igång en industriell produktion i större skala. Generellt sett finns det många fördelar med vårt material som går att dra nytta av i ett flertal applikationer och vi ser att biomassa används allt oftare för att ersätta fossilbaserade material och kemikalier.

  FineCells cellulosamikrofibrer har fysiska och kemiska egenskaper som skiljer sig från konkurrerande produkter och som kan ge differentierade fördelar för olika användare.

  Materialet kan användas inom flera andra branscher som till exempel medicinteknik, livsmedel, färg, betong och kosmetika där det används bland annat som stabiliseringsmedel.

  FineCells teknik har funnits sedan 2013 och är baserad på flera års toppforskning utförd vid Kungliga Tekniska Högskolan, som är världsledande inom forskning av polymerer och material från förnybara resurser. FineCells teknik är patenterad i Sverige, och även patentsökt i flera andra globala regioner.