Kort i Rutan Arkiv

Kort i Rutan Arkiv

Kort i Rutan är FKGs kanal för att med rörligt material rapportera om vår syn på dagsläget och ge råd till dig som leverantör.

Här är det någon av oss på FKGs kansli, eller annan relevant person, som pratar lite kort om ett dagsaktuellt ämne som vi tycker att du behöver veta mer om.