Go Global

Go Global

Go Global är FKGs koncept för delegationsresa.

FKG anordnar flera gånger årligen så kallade Go Global resor till aktuella länder. Detta gör vi för att du som medlem lättare ska kunna hitta möjligheter för eventuell etablering utomlands, eller knyta värdefulla kontakter för nya eventuella samarbeten. Program planeras av FKG med hjälp av samarbetspartners och myndigheter och du som medlem behöver bara hänga på och koncentrera dig på att nätverka. Tidigare var dessa resor finansierade av Tillväxtverket men sedan 2016 så har detta stöd utgått för vår bransch så idag sker finansieringen med en större egen insats samt med stöd från resmålets myndighet och/eller organisation.

Resorna har under åren gått till bl.a. Brasilien, Kina, Indien, Iran, Baltikum, Mexiko, Ryssland, UK och USA. De brukar vara mycket uppskattade och ge upphov till en hel del utvecklingsmöjligheter för de företag som väljer att följa med.

Är du intresserad av att expandera eller letar efter nya samarbeten utomlands? Kanske går vår nästa resa till ett land och till företag som kan vara relevanta för dig? Håll utkik under våra Aktiviteter för att se vart resan går här näst, eller kontakta oss på FKGs kansli. Vi smider alltid planer om en ny Go Global resa – även om den inte har kommit upp på hemsidan än.

 

GoGlobal logga