Nyheter från FKG

 • 22 december, 2022
 • Maskiner alltjämt ett starkt segment

 • Entreprenad- och jordbruksmaskiner är alltjämt starka och lönsamma segment inom automotive. Det visar konsulthuset Roland Bergers senaste kartläggning, ”Construction and Agricultural Equipment”.

  – Här är alltjämt lönsamheten hög bland de ledande OEM:erna. Såväl Caterpillar som Volvo CE låg över 15 procents rörelsemarginal senaste kvartalet, vilket är enormt för att vara inom automotivesektorn, säger Benny Guttman, managementkonsult och partner på svenska Roland Berger samt specialist inom automotive.

  Ser man tillbaka på det senaste året så har segmentet återhämtat sig bra för de ledande företagen. Men samtidigt finns orosmolnen där i form av bland annat störningar i leverantörskedjan, geopolitik, räntor/inflation, energi och behovet av kompetens.

  – Trenden idag är en ökad efterfrågan på stora, tunga maskiner till följd av stora byggen, infrastruktur, gruvor, medan lättare maskiner som man använder vid fastighetsbyggen går tillbaka. Detta beror främst på den negativa utvecklingen inom fastighetssektorn i inte minst Kina, berättar Benny.

  Han framhåller svenska OEM:er som ledande inom hållbarhet och i den gröna omställningen. Även japanska OEM:er är starka inom området.

  – Fossilfritt stål, elektrifiering, helelektrifierade och autonoma fordon, visserligen inom enklare områden, men ändå. Det säger en hel del om svenska OEM:ers styrka, säger han.

  Benny Guttman betecknar hela segmentet som viktigt och utvecklingsbart för svenska leverantörer av både hårdvara och mjukvara.

  – Enbart digitaliseringen inom bygg och anläggning går fort. Idag kan en maskin bli en integrerad del i hela byggprocessen och maskinföraren kan ha ritningar i sin display, GPS gör att han gräver rätt och så vidare.

  Men det finns dock en hållhake inom segmentet – det kan drabbas hårt vid konjunkturnedgångar.

  – Går det dåligt, så går det inte bara dåligt, utan ännu sämre, avslutar Benny Guttman på Roland Berger.