Nyheter från FKG

 • 10 juni, 2022
 • Martin Lidén vald till ny ordförande för FKG

 • Martin Lidén har valts till ny ordförande för FKG. Han efterträder Per-Ewe Wendel som haft förtroendeuppdraget att leda branschorganisationen under 10 år.

  – Spontant känns det som en utmaning, men det finns mycket att göra och samverka kring inom svensk fordonsindustri, säger Martin Lidén och fortsätter:

  – Ett viktigt mål är lönsamheten, att det ges utrymme för investeringar, och därmed konkurrenskraft samt att vi måste öka samarbetet och nätverkandet inom branschen.

  Martin är ”långväga” inom Volvo Cars och senare även Ford Europe, och globalt. Han började som produktionstekniker inom logistik och sedan inköp på Volvo Cars, något som han alltjämt gör inom mobilitetsföretaget Voi Technology.

  Privat lever och verkar han i Göteborg. På fritiden är han kulturkonsument, gillar mat och socialt umgänge. Fritidshuset i Dalsland är en viktig tillflyktsort.

  Under Per-Ewe Wendels ordförandeskap och med Fredrik Sidahl som vd har FKG utvecklats till en stark och trovärdig branschröst, en modern, kommunicerande branschorganisation.

  – Vi har blivit remissinstans mot regeringen i bransch- och industrifrågor, Stora Leverantörsdagen är numer en branschangelägenhet och vi bjuds in till samtal långt utanför vår egen bransch, summerar Per-Ewe Wendel.