Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • Många riskerar slås ut då omställningen växlar upp

 • Om fordonsindustrin står inför samma disruptiva stålbad som drabbade mobilbranschen, då är det sannolikt adjö till en rad traditionella tillverkare. För i slaget om den digitala revolutionen har techbolag utan koppling till bilindustrin försprånget.

  Det var beska piller som levererades på FKG:s pandeldiskussion om fordonsbranschens omställning, ”Compete-nce: We want you to panic”, i förra veckan.

  Att branschen gör bäst i att ta det dystra temat på allvar, det var de fyra inbjudna talarna eniga om.

  En av dem var Kinaexperten Roger Malkusson, med många år i den internationella fordonsindustrin. Enligt honom är bilarnas elektrifiering ett redan passerat stadium. Den avgörande frågan i dag handlar om den digitala revolutionen – där fordonen fylls med allt fler tjänster och mjukvara. Det ställer traditionell affärsdynamik på spel.

  – Näringskedjorna kommer att bli längre när fler aktörer ska dela på vinsten, säger han.

  Därtill kommer en yngre generation som dissar bilköpet och istället vill upphandla mobilitetstjänster vid behov, vilket kommer att minska värdet av traditionella varumärken.

  – Utvecklingen kring bilens digitala revolutionen leds av techföretag som Google i Silicon Valley och Tencent i Kina. Deras företagsledare är födda med ett helt annat tänk, säger Roger Malkusson.

  Inte minst gäller det hur man kopplar ägare och användare av sina tjänster till sig och knyter upp dem. Där finns det stora hotet mot oss i Sverige och Europa enligt Roger Malkusson.

  – Våra fordonsföretag är sprungna ur traditionell bilindustri, med vad det innebär av arv, legacies, kultur och mindset. Att kasta det över ända och tänka helt nytt är oerhört svårt.

  Reza Malekzadgan på AM2 var inne på samma linje. Från insidan såg han mobilbranschen omkullkastas runt 2007. Mjukvarudelen förändrades, kartan ritades om fullständigt och nya aktörer sopade banan med de tidigare stora tillverkarna. Efteråt fanns bara en av de gamla aktörerna kvar i elitserien.

  – Tyvärr tror jag inte att omställningen inom automotive kommer att sluta bra för många av de stora spelarna här heller.

  Att transformera gamla idéer till den nya verkligheten? Glöm det. För att lyckas gäller att starta på helt ny bana, skilt från den traditionella tillverkning som måste rulla parallellt.

  – Business as usual kommer inte att fungera. Stora investeringar och ingenjörskompetens måste flyttas från traditionell hårdvara till det nya. Det kommer att kosta pengar och slå mot ägarna, säger Reza Malekzadgan.

  Halvledarexperten Yasemin Heper Mårtensson fokuserade på bristen på de strategiskt viktiga komponenterna.

  – Det som är oroande är att halvledarbristen ser ut att bestå under många år framöver. Dessutom har vi i Sverige och Europa släppt kompetens kring halvledare både på design- som produktionssidan, säger hon.

  För att fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver vi bygga upp kompetensen kring halvledare, något som kommer att kräva enorma investeringar i en tid präglad av oförutsägbarhet, geopolitiska risker och med tuff global konkurrens om arbetskraft.

  En positiv sak är att EU har aviserat satsningar på 20–30 miljarder för bygga upp en europeisk halvledaindustri.

  – Och för Sveriges och Europas del är jag övertygad om att det bästa är att samarbeta mellan olika företag, säger Yasemin Heper Mårtensson.

  Michael Rydell på MITC påminde om hur rasande snabbt omställningen går.

  – På kort tid har försäljningen av hjullastare i Kina gått från 200 eldrivna fordon per år till 9 000.

  Hans råd till underleverantörer: Avsätt tid för att förstå vad företagets erbjudande bidrar med för kunderna. Och var beredd på att ändra det.

  – Om marknaden försvinner eller krymper kraftigt kanske jag måste söka nya branscher och kunder eller bredda med service och kringtjänster. Dessutom gäller det att skära kostnader i alla led, säger Michael Rydell.

  En sak är säker, de gamla tiderna kommer inte tillbaka.

  – Den största risken, det är att inte förstå, säger Michael Rydell.

  Bilden: Deltog i paneldiskussion: Roger Malkusson, Reza Malekzadgan, Yasemin Heper Mårtensson och Michael Rydell.