Nyheter från FKG

 • 07 december, 2022
 • Ljusare på råvarufronten

 • FKG:s råmaterialgrupp har haft möte igen. Och för den som väntar på mer humana priser: det ser ljusare ut enligt gruppens analys.
  – Det har blivit bättre det senaste halvåret, och vi spår breda nedgångar i priserna även de kommande sex månaderna, säger Claes Erik Norén, samtalsledare på mötena.

  Över huvud taget konstaterar gruppen att tillgången på råmaterial har förbättrats sedan de träffades senast, i september. I dag finns det enligt Claes Erik Norén något av en överkapacitet på marknaden.
  Med vissa undantag.
  – Elektronikkomponenter och material till batterier, där är det fortsatt ett tufft läge både när det gäller tillgång och kostnader. Ledtiderna är också långa, säger han.
  Energipriser och inflation? Det fortsätter att vara en av de största utmaningarna för underleverantörerna.
  – Det vi ser i dag är en situation som deltagarna på mötet sa att de inte hade varit med om tidigare.

  Svårt att få kompensation
  Många av underleverantörerna uppger också att de dels har svårt att få kompensation för sina utgifter, dels i större utsträckning får agera bank åt sina kunder.
  – De upplever även att det finns en ovilja från råvaruleverantörer att sänka sina priser i takt med att spot-priserna går ner. Vi efterlyser en större transparens i leverantörskedjan, säger Claes-Erik Norén.
  Flera av underleverantörerna har även problem med kassaflödet och tvingas jobba mer med risk management. De större bolagen med mer muskler klarar sig bättre eftersom de har lättare att sätta press på råvaruleverantörerna och få bättre villkor.
  Även kompetensförsörjningen är tuff och många har svårt att få tag på kvalificerad personal.
  När det gäller frakter så har kostnaderna för sjöfrakt och containrar landat tillbaka till ett normalläge enligt Råmaterialgruppen.
  – Men för övriga transporter har kostnaderna snarare ökat, säger Claes-Erik Norén.

  Blev det några diskussioner om situationen i Ukraina och Ryssland?
  – Ja, Fortacos inköpschef är med i nätverket. De har fabriker i flera länder i Östeuropa. Han är placerad i polska Wroclaw och är något av porten mot öster för oss. Han drog läget i Östeuropa och Ryssland. Som alla vet är leveranserna från Ryssland och Ukraina alltjämt stoppade på grund av kriget i Ukraina och sanktionerna.
  Har det stor inverkan på tillgången på exempelvis stål?
  – Det märks helt klart, även om läget har stabiliserats. Exempelvis Ukraina hade ju flera stora stålverk i gång före kriget. Bland annat Azovstal i Mariupol som tidigare var ett av de största i världen.
  Var kommer stålet ifrån istället?
  – Det har öppnats alternativa kanaler i Indien, Turkiet med flera. Det är ju så att när dörrar stängs så öppnas det nya efter en tid.

  Fakta: Analyser och prognoser
  Senaste mötet för Råmaterialgruppen var den 2 december med närmare 20 deltagare – huvudsakligen inköpschefer och operativa chefer. Under gruppens möten presenterar ISEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon sin Raw Material Watch – en rapport som de tagit fram kvartalsvis sedan 2012 – med statistik, analyser och prognoser. Det blir även tillfälle för deltagarna att diskutera råmaterialsituationen sinsemellan.
  Bland bolagen som var med på senaste mötet fanns bland andra Autoliv, SKF, Haldex, Volvo Buss och CJ Automotive med flera. Mötena hålls på engelska och sker via Teams, men det finns även planer på att träffas fysiskt längre fram. Nästa sammankomst är planerad till den 3 februari 2023, klockan 10.00–12.00.

  Foto: Daniel Fazio, Unsolash