Nyheter från FKG

 • 28 februari, 2024
 • Leverantörsindustrins förmåga vid kris eller krig ska kartläggas

 • FKG har tillsammans med bilverkstads- och däckbranschen ställt sig bakom regeringsförslaget om att arbeta fram en plan för landets försörjningsberedskap i händelse av kris eller krig.

  – Frågan om försörjningsberedskap är egentligen tudelad för leverantörsindustrins vidkommande. Det handlar dels om industriell förmåga att kunna bidra med sin produktion, dels om den egna försörjningsberedskapen vid kris eller krig. Något som satts på prov i närtid efter störningar i logistikkedjan, säger FKG:s Peter Bryntesson om remissvaret till Försvarsdepartementet.

  I sin del av det tillsammans med Svenska Fordonsbranschen och Däckspecialisternas Riksförbund samordnade remissvaret skriver FKG bland annat:
  ”FKG representerar 300 företag med hög industriell förmåga inom komponent- och reservdelsproduktion samt konstruktion. Vid en krissituation, och under förutsättning att det finns verktyg och råmaterial, kan företagen snabbt ställa om till reservdelsproduktion även till andra märken än de normalt levererar till. Flera av företagen är redan idag verksamma inom försvarssektorn”.

  Vidare konstateras att ”behovet av försörjningsberedskap inom fordons- och transportsektorn är viktigt. Det har mer än väl framkommit under pandemins störningar inom leverantörskedjan, så kallad halvledarbrist, handelssanktioner/geopolitiska spänningar och när fraktfartyg fått problem. Fordonsindustrin är som bekant global, så är även dess logistik- och försörjningskedja komplicerad med många kritiska punkter. Detta innebär stor sårbarhet för minst störning. Adderar man även behovet av att hålla igång industriell produktion även vid störningar i omvärlden ökar komplexiteten”.

  En fristående organisation inom MSB kommer att vara övergripande ansvarig, medan respektive sektor i regel företräds av sin branschorganisation som initialt och mot ersättning genomför det första steget: Ett analys- och samordningsarbete gentemot Trafikverket.
  – Ännu finns inga klara direktiv. Men vi har visat myndigheterna branschens och dess företags samlade förmåga och vilja att bidra vid kris eller krig. Vi har också förklarat att staten ska svara för kostnaderna, avslutar Peter Bryntesson.

  Bilden: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet