Nyheter från FKG

 • 19 november, 2019
 • Leverantörsindustrin spår normal efterfrågan

 • Trots ett resultatmässigt starkt första halvår för fordonsindustrins leverantörsled avtar framtidstron enligt branschorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen.

  – Vår bedömning är att det sker en ”normalisering” inom efterfrågan på såväl varor som tjänster inom hela transportmedelsindustrin, förklarar Fredrik Sidahl, vd för FKG.

  I anslutning till Elmia Subcontractor presenterade FKG sin halvårsvisa branschbarometer Vägvisaren för hösten 2019. Höstens utfall är intressant och i vissa delar smått motsägelsefulla.

  Jämfört med motsvarande period i fjol är de ekonomiska indikatorerna, halvårsresultaten, fortsatt goda. Enligt Vägvisaren har 57 procent av de svarande företagen bibehållit eller förbättrat vinstmarginalen, medan 65 procent uppger att de har bibehållit eller ökat omsättningen.

  Dock avtar framtidstron markant enligt Vägvisaren. 58 procent bedömer att omsättningen kommer att minska i Sverige, vilket står i bjärt kontrast till så sent som i våras då 59 procent spådde en omsättningsökning.

  Enligt Fredrik Sidahl känner fordonsindustrin sedan i våras av en accelererande konjunkturavmattning, samtidigt som den brottas med utmaningar som industriell omställning, handelshinder, valuta och kompetensbrist.

  – Redan har materialleverantörer och tillverkande leverantörer påbörjat program för att anpassa sina verksamheter till krympande orderstockar. Lastbilstillverkaren Scanias prognos i slutet av oktober om ett tufft 2020 inom tunga fordon bekräftar det som Vägvisaren nu indikerar, förklarar Fredrik Sidahl och poängterar att det är svårt att se någon generell nedgång inom leverantörsindustrin, men att förutsägbarheten avtar.

  Inom flera sektorer är det fortsatt mer än full fart, medan inom andra snurrar hjulen långsammare, bromsar in.

  – Säg att vi är på väg mot ett normalläge och sedan vet vi, historiskt, att fordonsindustrin går i ”sjuårscykler”, avslutar Sidahl.