Nyheter från FKG

 • 03 juli, 2024
 • Leverantörsindustrin ska driva på den gröna omställningen

 • När de europeiska fordonstillverkarna börjar tveka inför den gröna omställningen är det viktigt att leverantörsindustrin fortsatt håller hårt i ratten och den inslagna vägen. 
  Så kan man sammanfatta den europeiska leverantörsorganisationen Clepa:s generalförsamlings senaste möte i Polen samt pågående arbeten.

  – Beroende på märke, så är det svårt att frångå att 75-85 procent av en bils förädlingsvärde ligger i leverantörsledet. De facto är det leverantörerna som driver på den gröna omställningen åt fordonstillverkarna vilket också är viktigt att kommunicera, säger Peter Bryntesson som representerade FKG på Clepa-mötet.

  En annan fråga av stor vikt som avhandlades på mötet är den europeiska leverantörsindustrins lönsamhet.
  – 20 procent av leverantörerna gick med förlust under det senaste räkenskapsåret, vilket är oroväckande. Det kräver en attitydförändring från OEM:s sida eftersom det är inte långsiktigt hållbart för leverantörsindustrin. De långa betaltiderna i Sverige är ett av symptomen på denna sjuka och brist på respekt för varandra. Något som vi måste göra någonting emot, säger Peter Bryntesson, samtidigt som han framhåller hur viktigt det är att leverantörsindustrin håller en gemensam front samt agerar konsekvent.

  Även frågan om tullar på kinesiska elbilar för att motverka dumpning på den EU-marknaden var på agendan. Clepas och den europeiska leverantörsindustrins förhållningssätt i frågan är att eventuella tullar inte är en bra lösning.
  – Tull är endast en temporär lösning som inte stärker europeisk fordonsindustri och de utmaningar inom konkurrenskraft som den står inför. Vad EU behöver är en konkurrensstrategi som hanterar ökade energikostnader, ger tillgång till finans- och investeringsprogram, har ett harmoniserat regelverk samt ett agilt ramverk för att främja gemensam innovation, säger Peter Bryntesson.

  Som ett led i att stärka den europeiska leverantörsindustrin gemensamma förmåga har Clepa intensifierat det politiska arbetet för att ge sektorn rätt förutsättningar på EU-nivå. Man betraktar det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet samt kommissionens arbete med att utse kommissionärer som en nystart på det långsiktiga lobbyarbetet från Clepas sida.
  – Vi kan inte vara baksätespassagerare längre, utan även vi måste kunna styra. FKG är redan en aktiv part i det svenska arbetet med en gemensam industripolitik för EU. Vi har också tagit nationella initiativ för att lyfta in de viktiga frågorna om konkurrenskraft, tillväxt och jobb i EU-debatten, något som vi kommer att fortsätta med, säger Peter Bryntesson och tillägger att deltagandet i årets Almedalsvecka inneburit såväl värdefulla kontakter som inspiration och infallsvinklar för FKG:s fortsatta lobbyarbete.
  Ett arbete för att främja medlemmarnas intressen och för att ge hela industrisektorn rätt förutsättningar, medlemsnytta.