Nyheter från FKG

 • 24 maj, 2023
 • Leverantörsindustrin har parerat svängningar och störningar under 2022

 • 2022 blev ett hyfsat år för leverantörsindustrin trots alla motigheter. Det visar konsulthuset Roland Bergers ”Global Automotive Suppliers Study 2022”. 

  Rapporten visar att redan stora och breda leverantörer har blivit större, leverantörer med egen eftermarknad har hög lönsamhet samt att det är svårt att få igenom kostnadsökningar i efterhand.

  2022 präglas av händelser inom åtta områden; halvledarbrist, geopolitiska spänningar, höga fraktpriser, osäkra efterfrågansprognoser, industriell omställning, ökad vertikal integration hos OEM, snabbväxande marknader osäkra och ökade finansiella kostnader, enligt de analyser av de 600 leverantörsföretagen som deltagit i den globala studien. Det är företrädesvis globala leverantörer med mångmiljardomsättning.

  Vi bad Benny Guttman, rådgivare automotive på Roland Bergers svenska kontor, att kommentera studien.
  – Det är naturligtvis många fakta som presenteras i studien, men jag vill framhålla tre saker som leverantörer bör ta fasta på, inleder han sitt svar.
  – Den första är att stora leverantörer verksamma i flera segment klarat sig bra genom att de kunnat styra om. De har ofta lyckats pusha ut sina claims gentemot OEM och fått igenom kostnadsökningar. Den andra är att de företag som levererar till eftermarknaden klarat sig bra eftersom de har höga marginaler. Exempelvis går alltid däck åt. Den tredje är att leverantörer som ännu inte fått igenom sina kostnadsökningar hos OEM kommer att få det ännu svårare med prishöjningar under 2023.

  Generellt, betonar Benny, att leverantörsindustrin ser relativt positivt, framåt, på 2023 trots geopolitiska spänningar, industriell omställning och svajig konjunktur på flera viktiga marknader.
  – Just nu tror jag att det handlar om att vara beredd på allt. Fokus på performance för att sätta press på OEM samt jobba med den egna portföljen i och med megatrenderna. OEM kommer att outsourca mer, och där måste man vara med när de vill konsolidera sig, säger han som ett CEO-råd.

  Slutligen konstaterar han att OEM lyckas med att sälja produkter som de tjänar pengar på, har bättre marginaler på. Något som även påverkat leverantörerna.