Nyheter från FKG

 • 18 november, 2020
 • ”Leverantörsföretagen gör sig mindre sårbara”

 • Årets Elmia Subcontractor Connect blev ett helt digitalt event.

  Och bland de som framträdde fanns FKG:s VD Fredrik Sidahl, som berättade om resultaten i FKG:s årliga branschenkät Vägvisaren.

  – Just nu går det väldigt bra för våra medlemmar, i många fall är produktionen större än förra året, säger Fredrik Sidahl.

  Men det är en stark betoning på ”just nu” i den beskrivningen.

  – Planeringshorisonten är ju ingen vidare, säger Fredrik Sidahl.

  Ingen vet exakt hur pandemin kommer att utveckla sig i det närmaste, även om positiva rapporter kommit om att effektiva vaccin ser ut att kunna finnas ute på vårdcentralerna i början av nästa år.

  Vägivsarens så kallade positivitetseindex ligger, av förklarliga skäl, långt under normala nivåer.

  – Det har tidigare alltid legat någonstans kring 90 procent, säger Fredrik Sidahl.

  Nu är det på blygsamma 78 procent, vilket i och för sig är en upphämtning på tre procentenheter sedan förra hösten då en väntad lågkonjunktur gjorde att efterfrågan från lastbilstillverkarna minskade kraftigt.

  Men de fritextsvar FKG har fått in andas betydligt mer framtidstro. Många skriver att de har satsat på saker som att trimma sin produktionsprocess, ökat sin grad av digitalisering och breddat sin marknad.

  – De har gjort sig mindre sårbara, helt enkelt.

  När det gäller hur företagen tänker geografiskt går det att se att engagemanget i Asien minskar liksom förra året. I Vägvisaren har 51 procent av de svarande uppgivit att de på allvar överväger att flytta hem sin produktion till hemmakontinenten.

  Bakgrunden är handelshinder drivna av USA:s avgående regering i kombination med pandemin. En annan sak som enkäten visar är att det inte har skett särskilt stora personalförändringar under tiden pandemin varat.

  – Det är naturligtvis rörelser hit och dit, men på det stora hela har man lyckats behålla sin personal.

  En starkt bidragande orsak till det är möjligheten att ha kortidsarbetare, en fråga som FKG och Bil Sweden drivit sedan många år.

  Kronans låga växelkurs har tidigare år varit en nagel i ögat på medlemmarna. Men där tycks det, enligt Vägvisaren, ha skett ett skifte.

  – Nu tycker många att det är positivt, säger Fredrik Sidahl.

  Vad företagen tycker är viktigast för att öka konkurrenskraften? Enligt enkäten är det att göra produktivitetsförbättringar och att satsa på digitalisering. På andra plats kommer att hitta nya marknader. Av enkätsvaren går det även att dra slutsatsen att allt fler inser vikten av att ställa om tillverkningen mot komponenter som behövs i elektrifierade drivlinor.

  Hur ser du på tidsperspektivet i omställningen?

  – Det kommer trots allt att ta lång tid, särskilt på den tunga sidan.

  Läs mer: Hela Vägvisaren går att läsa här.

   

  Elmia Subcontractor Connect 2020

  Årets Elmia Subcontractor Connect, som sedan 15 år är ett inslag i mässan Elmia Subcontractor, blev ett helt digitalt event. Trots förändrigen blev det ett bra gensvar, enligt arrangören deltog nära 300 leverantörer och 70 inköpare från 26 länder. Nästa år arrangeras mässan 9–12 november, förhoppningsvis blir det då möjligt att träffas även IRL.