Nyheter från FKG

 • Lär dig bygga framtida konkurrenskraft

 • Det är medvind för flertalet leverantörsföretag. Detta ger också utrymme för att investera i framtida konkurrenskraft.

  – Digitalisering och effektivisering är jämte innovation och internationalisering de viktigaste utvecklingsområdena för svensk leverantörsindustri, menar FKG:s Peter Bryntesson som är FKG:s representant i det gemensamma arbetet tillsammans med ett antal andra branscher och Tillväxtverket i det nationella nyindustrialiseringsinitiativet ”Smart Industri”.

  – Små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och sysselsätter idag cirka en miljon människor, påminner Peter och tillägger:

  – För att klara den globala konkurrensen behöver företag effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer genom digital teknik och automatisering. Många gör mycket redan nu men vi ser också att omställningen går lite för långsamt, många företag riskerar att hamna på efterkälken.Det här är bakgrunden till att vi på FKG är samarbetspartner med  Tillväxtverket som i sin tur har fått i uppdrag av regeringen att jobba med Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

  Peter Bryntesson berättar att spridning av goda exempel är en viktig del i arbetet med att rusta industriföretagen och inte minst SME-företagen för framtiden. Genom att visa på vinsterna med digitalisering och automation och genom inspiration hoppas vi att fler industriföretag ska ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete.

  Nu hoppas vi att ni vill hjälpa oss att sprida budskapet och filmerna för att berätta om Smart industri för branschkollegor och andra relevanta aktörer:

  Se en av filmerna som Tillväxtverket tagit fram.