Nyheter från FKG

 • 08 juni, 2023
 • ”Lagstiftningen om betaltider räcker inte”

 • När SINF nyligen släppte sin underleverantörsbarometer för Q1 och Q1 stod ett par saker klara: Framtidstron verkar ha vänt något uppåt, samtidig som en stor del av företagen har ont om pengar på grund av långa betaltider.
  – Nästan en femtedel av företagen förväntar sig att lida av likviditetsbrist under året, det är allvarligt, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för SINF.

  Betaltiderna fortsätter alltså att vara ett bekymmer för SME-företagen.
  – Det är uppenbart att den lagstiftning som kom förra sommaren inte räcker, säger Sanna Arnfjorden Wadström.
  Konsekvensen när underleverantörsföretagen får vara motvillig bank till sina kunder bland storbolagen blir enligt Sanna Arnfjorden Wadström att de inte kan investera och satsa framåt på samma sätt som de skulle vilja göra.
  – Varför de gör så? Ja, det är väl för att de har möjligheten. I Sverige har storbolagen en orimlig maktposition jämfört med de små.
  Den obalansen hämmar och innebär enligt Sanna Arnfjorden Wadström att vi får mindre tillväxt i små företag.
  – Vi har också orimligt få medelstora företag jämfört med till exempel Tyskland. Med rätt politik och stimulans går det att ändra på.
  Även benägenheten att ge sig in i juridiska tvister har ökat bland medlemmarna i SINF, vilket enligt Sanna Arnfjorden Wadström troligtvis kan kopplas till problem med att få betalt i rimlig tid.

  Positiva signaler
  Men trots det negativa kring betaltiderna – det kommer flera positiva tecken angående konjunkturen från underleverantörerna.
  Under kvartal fyra 2022 uppgav 46 procent att de ansåg att landet befann sig mitt i en lågkonjunktur. Nu, i senaste Underleverantörsbarometern har den siffran sjunkit till 38 procent.
  – Det där är en intressant tendens som kommer igen på flera ställen i undersökningen.
  De som har svarat anser att läget har förflyttat sig från att vi snart är i en lågkonjunktur till att vi redan befinner oss i den och kan skönja slutet.
  – Kvartal tre 2022, då var det dystert. Det handlade bland annat om den dyra elen.
  Många fick jättehöga elräkningar och ett flertal företag varslade.
  – Sedan avtog de under hösten panikartade tongångarna före jul. Nu kan vi se en viss förskjutning mot att vi har tagit oss igenom en god portion av lågkonjunkturen och att det ljusnar.

  Ökning i orderingången
  När det gäller det egna företaget ser 37 procent av de som har svarat i Underleverantörsbarometern en ökad orderingång. Kvartalet före var den siffran 25 procent.
  – En ganska stor ökning, säger Sanna Arnfjorden Wadström.
  Men även materialbristen har ökat och 49 procent lider av försenade leveranser. Trots det lyckas de rädda upp situationen till sina egna kunder: enbart 24 procent har svarat att de har varit tvungna att skjuta på sina deadlines.
  – Underleverantörerna agerar alltså som en slags krockkudde som lindrar problemen i försörjningskedjorna. Det är en jättetillgång för svensk industri och skapar stor potential till ökad trygghet och tillväxt, säger Sanna Arnfjorden Wadström.
   

  Fakta: Fler siffror från underleverantörsbarometern
  57 procent (41)* uppger att de lider av materialbrist. Råvaruproblemen förefaller alltså öka igen.
  96 procent har svårt att få tag på elektronikkomponenter. När det gäller polymera produkter uppger 46 procent att de har problem att få råvaror av den typen.
  62 procent (62) uppger att de har problem med att få tag på utbildad arbetskraft, samtidigt anger 25 procent (18) anger att personalstyrkan ökar.
  Andelen som har 60–80 procent av sin omsättning från en enda kund har minskat.
  98 procent jobbar aktivt med hållbarhet.

  * Fotnot: Siffror inom parentes syftar på föregående undersökning.