News from FKG

 • 13 November, 2023
 • Lagar och hållbarhetsmål påverkar europeiska lastbilsmarknaden

 • På fjolårets Stora Leverantörsdag lyfte Kjell Walöen, från nyligen konkursade Volta Trucks, hur miljözoner, lagar och regler allt mer påverkar marknaden för kommersiella fordon och främst distributionsbilar i stadstrafik. En ny rapport från Roland Berger är inne på samma linje.

  Trots att segmentet idag är ett getingbo, skulle en eldriven och ljudlös distributionsbil som utan problem kan köra i city dag och natt bli en vinnare, menade Kjell Walöen från Volta Trucks i sitt anförande.
  Den färska rapporten från Roland Berger handlar om hur just hållbarhet sätter tryck inom kommersiella fordon, och hur det även på sikt kommer att påverka eftermarknaden.
  – Hållbarhet växer i betydelse på agendan för spelare inom kommersiella fordon. I Europa är detta primärt drivet av lag- och regelkrav, speciellt av satta mål för CO2-påverkan (Euro7) som kommer att verka från 2025 för tunga fordon, men som också planeras att införas för trailers, säger Benny Guttman, rådgivare specialiserade inom automotive på Roland Berger.
  Till det kommer att EU-kommissionen i somras föreslog ett nytt regelverk för end-of-life vehicles (ELV) i linje med EU:s Green deal och plan för cirkulär ekonomi.
  – Förslaget syftar till att genom optimering, resurssnålhet, återvinning och återbruk minimera utsläpp och främja cirkulära affärsmodeller.

  De nya kraven kommer att påverka tunga fordon inom allt från konstruktion och design till end-of-life. Det kan ske genom ett ökat bruk av återvunna material i komponenter, men också från åkeriernas sida. Detta när hållbarhetskrav, ESG, kommer att påverka deras marknad.
  – Det finns en observerad ökad efterfrågan, ”pull”, från flera större åkeriaktörer som antingen vill agera som operatörer inom gröna transporter eller som är satta under press från sina kunder som vill ha hållbara försörjningskedjor. Därför har flera större aktörer bundit sig till att nå klimatneutralitet inom 10 eller 20 år, vilket föranleder stora investeringar på fossilfria fordonsflottor, säger Benny Guttman.
  Ett exempel är Amazon som investerar 1 miljard euro för att elektrifiera sin fordonsflotta.

  Sammantaget kommer även arbetet med hållbarhet, ESG, att bli en viktig faktor för industriella aktörer men också för dem som verkar inom eftermarknaden.
  Några viktiga slutsatser utifrån utvecklingen enligt Roland Bergers rapport:

  1. En utökad produktportfölj som stödjer anpassning till nya regelverk som aerodynamiska modifieringar och lättviktsmaterial
  2. Återbruk och återvinning blir mer relevant för att uppnå målen
  3. Nya affärsmodeller kopplade till fordonets livscykel och end-of-life, som flöden av återvunna delar
  4. Inom återförsäljarledet kräver transformeringen kompetensutveckling bland mekaniker men också investeringar i anläggningarna.
  5. Finansmarknaden kan belöna hållbarhetsarbete
Other News