Nyheter från FKG

 • 23 november, 2022
 • Låga förväntningar på 2023 – branschen laddar för nedgång

 • Framtidstron är inte på topp i leverantörsindustrin, det visar FKG:s årliga enkät Vägvisaren.
  Bara 74 procent av de som svarade hade en positiv syn. 

  – En bottennotering sedan mätningarna startade, säger FKG:s vd Peter Bryntesson.

  För ett år sedan var siffran avsevärt högre: 84,5 procent.
  – Lite förvånande är det, eftersom det generellt ändå ser bra ut för många under de närmaste kvartalen. Med orderböcker som är ganska fulla, säger Peter Bryntesson.
  Han tolkar de negativa förväntningarna som att det inte bara handlar om kronor och ören.
  – Det är mer kopplat till halvledarbristen, energipriserna, kriget i Ukraina och omställningen i branschen, och vad de sakerna kan få för konsekvenser.

  Mindre fokus på forskning
  Ytterligare en mindre uppmuntrande sak är att fokuset på forskning och utveckling har minskat. Förra året ansåg 20 procent att det är en av de viktigaste åtgärderna för att öka konkurrenskraften. I år har det sjunkit till 15 procent.
  – Inte alls bra, särskilt eftersom branschen befinner sig i en omställningsfas. Nya idéer och kunskaper är avgörande för den framtida konkurrenskraften.
  Desto mer glädjande är att andelen medlemmar som tror att de kommer att påverkas negativt av omställningen ändå har minskat.
  Insikten kring att det behövs förändringar för att hänga med förefaller också vara god.
  – Två tredjedelar av de som har svarat är på det klara med att de behöver förstärka sina organisationer med ny kompetens.
  När det gäller branschens tillväxtmarknader fortsätter Sverige att dominera, med en position på närmare 50 procent.
  I övrigt har det skett ett skifte.
  – Asien minskar medan Nordamerika och övriga Europa ökar.

  FKG driver frågan om att det behövs fler kvinnor i branschen, hur ser det ut där?
  – Branschen behöver helt klart anstränga sig mer. Bara 7,7 procent har svarat att det är lika stor andelen av båda könen på deras företag.

   

  Missa inte webbinariet om Vägvisaren
  För den som vill fördjupa sig mer i resultaten arrangerar FKG ett webbinarium i programserien Compete-nce onsdagen den 23 november klockan 09.00-09.30. Då kommer FKG:s VD Peter Bryntesson att tala om nuläget i branschen kopplat till aktuella trender i industrin. Anmäl dig till webbinariet genom att skicka ditt namn och företagsnamn till
  info@fkg.se

  Fakta om undersökningen
  Enkäten, som genomförts varje år sedan 2012, är en viktig mätare för hur det står till i den svenska leverantörsindustrin. Den utgör också ett viktigt underlag för att uppmärksamma branschens villkor och behov i dialog med landets makthavare. Årets Vägvisaren hade sin deadline den 11 november. 65 svar inkom. Resultatet är en indikation på hur det står till i branschen, men är inte statistiskt säkerställt.