Nyheter från FKG

 • 25 april, 2023
 • Laddat för FKG:s strategiseminarium

 • Alltjämt går det att anmäla sig till FKG:s årliga Automotive Strategy Seminar nu på torsdag 27 april i Stockholm.
  Årets fokus ligger på frågor som möts i gränssnittet mellan industri, näringsliv och politik – den pågående fordonsindustriella omställningen med inriktning på elektrifiering och krav, industriella konsekvenser av den. Temat är ”Industri och politik – vad sätter förutsättningarna för framtiden?”.

  I nuläget är ca 80 deltagare anmälda företrädesvis från industrin men också tjänstemän från akademi och myndigheter. FKG-seminariet är viktigt ur ett branschperspektiv eftersom det möter upp det omfattande, tunga, fordonsklustret i Mälardalen vars ena axel sträcker sig långt in i Värmland. Det är också nära till ”maktens korridorer”. Viktig samarbetspartner är Region Stockholm.
  – Vi vill visa på den omställning som fordonsindustrin genomgår samt öka förståelsen för den i vår politiska omvärld. Ett talande exempel på den omställning som pågår är det som sker i Skellefteå och Norrland. Ett av Northvolt-grundarens, Peter Carlsson, första större offentliga framträdanden var på vårt strategiseminarium 2017, säger Martin Lindén, ordförande för FKG.

  Svensk fordonsindustri svarar för ca 15 procent av landets exportinkomster och sysselsätter cirka 160 000 personer varav lejonparten är sysselsatta inom leverantörsindustrin. Högteknologisk fordonsindustri är också innovations- och teknikdrivande även inom andra industrisektorer.
  – Det som är bra för svensk fordonsindustri, är bra för Sverige, konstaterar Martin Lindén avslutningsvis.

  Här anmäler du dig!