Nyheter från FKG

 • 24 maj, 2023
 • Kvinnliga nätverk – ett sätt att undvika kompetensflykt

 • När nätverket Kvinnan i leverantörsindustrin träffades i förra veckan var temat ”Att skapa värde i nya värdekedjor”.
  – Det blev en intressant träff, där vi bland annat talade om elektromobilitet och CO2, säger Gabriella Virdarson, projektledare på FKG och den som leder nätverket.

  Mötet tog plats i Vinnovas lokaler i centrala Stockholm, och bland dem som talade fanns Sofia Wieselfors, programchef för FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation), Charlott Jonsson, customer project manager på Inmotion och Jessica Björkquist, hållbarhetsledare på Scania.
  – De delade med sig av insikter om svensk fordonsindustri och forskning. Bland annat fick vi veta att en tung Scania BEV har räknat hem sitt CO2-avtryck redan efter sex månader, säger Gabriella Virdarson.
  Nätverket Kvinnan i leverantörsindustrin grundades 2015 och själv har Gabriella Virdarson lett det sedan 2020.
  – Det känns som en otrolig förmån i jobbet. Varje gång jag är på nätverksträff både lär jag mig saker och får stöttning och gemenskap i arbetslivet.

  Sawen Shawket, AFRY.

  Fler initiativ för jämställdhet
  Hon ser nu hur det dyker upp fler och fler kvinnliga nätverk inom industrin.
  – Fantastiskt att det finns så många initiativ för att öka jämställdheten. Roligt också om vi kan arrangera träffar tillsammans i framtiden, exempelvis med det kvinnliga nätverket FENA som finns på AFRY i Stockholm, säger Gabriella Virdarson.
  En av dem som var med under den halvdag träffen varade var Sawen Shawket, sektionschef på AFRYs avdelning för automotive i Stockholm som även leder nätverket FENA.
  – För min del var det första gången jag var på en träff med Kvinnan i leverantörsindustrin. Intressant att få följa andra kvinnors resor genom karriären, utbyta idéer och få inspiration. Att möta branschkollegor med flera gemensamma nämnare har en otrolig drivkraft och för att kunna uppnå den förändring som transportbranschen står inför behövs mer dynamiska team
  Det nätverk du själv leder kallas FENA, vad står det för?
  – Det är en akronym för Female Engineering Network Automotive. Vi är idag 20 personer på bolaget som alla jobbar inom fordonsindustrin i Stockholmsområdet. Vi har identifierat flera andra nätverk inom koncernen, både inom fordon och andra branscher. Nästa steg är att samla alla nationella nätverk under ett paraply, och det finns en potential att bli många fler. Vi är ändå 19 000 som jobbar på AFRY globalt.
  Varför behövs nätverk av det här slaget?
  – Hos oss på AFRY är arbetet i FENA ett led i att nå en jämställd fördelning inom bolaget. Vi har ett mål att vi ska vara 40 procent kvinnor i ledande positioner år 2030 och för att lyckas med det är den här typen av forum viktiga. Det handlar om att lyfta, stötta och inspirera kollegor. Inom konsultbranschen är vi dessutom ofta ute på uppdrag hos kunder. Därför känns det extra viktigt att skapa förutsättningar för en plattform på hemmaplan som stärker och behåller medarbetare. Vi behöver arbeta tillsammans för att på sikt uppnå en jämställd fördelning.

  Bli en del av Kvinnan i leverantörsindustrin
  Nästa träff med Kvinnan i leverantörsindustrin blir i höst. Vill du delta i nätverket? Kontakta Gabriella Virdarson på FKG: gabriella.virdarson@fkg.se