Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • Kvinnlig nätverksträff med intressanta diskussioner!

 • Den 5 oktober var det dags för nätverksträff med Kvinnan i Leverantörsindustrin som klockan 13.00 inträffade hos AI Sweden i Göteborg.

  Vi blev välkomnade av Helena Theander som berättade mer om organisationen och visade oss deras Edge Lab – så himla häftigt alltihop! Efter detta var det dags för Sanna Arnfjorden Wadström från Sinf att redovisa lite siffror från deras underleverantörsbarrometer. Detta skapade många intressanta diskussioner i helgrupp där automation, ny teknik och industrins attraktivitet för kvinnor blev fokusområden.

  Vad är det som gör att 74% av SME bolag inte har automatiserat sin verksamhet de senaste 3 åren? Hur kan vi jobba för att öka denna siffra?

  Utmaningar med automation

   Facket en anledning till att man inte prioriterar automation

  Automation betyder i många fall att man ersätter en människas arbetsuppgifter med en maskin. Facket jobbar för de anställda och därför inte för att de anställdas jobb ska försvinna.

  • Möjligheten som uppkommer är dock en effektiviserad organisation med nya typer av jobb, möjlighet till en ny affärsmodell och där med större affär.

  Pengar

  Att automation innebär en kostnad både direkt gällande inköp av teknik och maskiner, men också i timmar för anställdas kompetensutveckling är en stor bov.

  Kompetensbrist

  Ny teknik innebär krav på ny kompetens. Kompetensbristen är ett känt faktum över hela industrin, och särskilt i bolag som har svårare att attrahera ny spetskompetens till mindre orter och bolag som ligger en bit från campusområdena. Om man vill kompetensutveckla befintlig personal kan man tycka att det är problematiskt att hitta rätt utbildningar.

  Förändringsbenägenhet

  Om man har jobbat på ett visst sätt i många år som alltid har fungerat kan man ha svårt att se varför man måste ändra sig. Detta gäller både individer och organisationer. SMEs inom fordonsindustrin har alltid agerat på sin kunds begäran, och inte ändrat sig förrän kunden säger att det behövs. Problematiken idag är att om man riskerar att förlora sin affär om man inte agerar innan kunden ber om det.

  • Om man ökar sin förändringsbenägenhet finns det obegränsat med möjligheter. Ökad konkurrenskraft leder till överlevnad och ett starkt bolag!

  Motivation till att investera i sig själv

  Det finns en viss problematik i att anställda tänker mer på sitt nuvarande jobb än sig själva. Kompetensutveckling är en investering i sig själv, för sin egen framtida konkurrenskraft, något som borde sporra individen. Istället finns det kanske risk att anställda tenderar att endast kompetensutveckla sig om arbetsgivaren kräver det. Man borde därför kanske trycka mer på hur viktigt det är att ta sig själv före företaget.

  • Kompetensutveckling är också en fantastisk möjlighet att bättra på sitt nätverk.

   

  En jämställd industri är väsentligt för kompetensomställningen. Tänk hur mycket mer kompetens vi hade haft tillgång till om fler tjejer valde fordonsindustrin. Varför gör man inte det? Gruppen pratade utefter erfarenheter om att en av anledningarna skulle kunna vara att man i sin uppväxt har formats till att tänka att fordonsindustrin bara betyder avgaser och smuts under naglarna, vilket det absolut inte behöver betyda. Så hur ökar vi intresset hos tjejer för industrin?

  Börja tidigt

  Det är viktigt att man redan som barn får uppfattningen om att fordonsindustrin är spännande och framåtsträvande, och inte smutsig. Här kan vi alla vara en bra förebild, men kanske är det även så att omställningen till elektrifieringen och all den nya tekniken håller på att förändra allas syn på fordonsindustrin – hoppas!

  Prao

  Prao är ett jättebra sätt att skolungdomar får en möjlighet att se vad fordonsindustrin kan innebära. Här är det viktigt att företag är öppna och drivande i att ta emot skolungdomar.

  Inspirationsdagar

  Som företag skulle man kunna i sitt arrangerande av träffar för kunder och samarbetspartners, även bjuda in studenter för att visa upp sin verksamhet. Detta hade kunnat attrahera ny kompetens och ett gott rykte.

  FKG och SINF kommer arrangera ett event för att ta denna diskussion till nya nivåer med förhoppningar om ett spridningsbart resultat.