Nyheter från FKG

 • 13 april, 2023
 • Kraven ökar på EU-kommissionen för en sektorsspecifik datalag för fordon

 • Dragkampen om den fordonsgenererade datan fortsätter. Envist håller sig de europeiska OEM:erna fast vid att det är fordonstillverkaren som har bestämmanderätten över bilens digitala innehåll. Detta av säkerhetsskäl och för att kunna driva egen innovation.

  Som ett led i detta gör ACEA allt som går för att förhala en EU-utvärdering av en föreslagen – och till EU:s Data Act kompletterande – sektorsspecifik datalagstiftning för fordon. En anpassad datalag som bland annat ger leverantörer rätt till fordonsdatan för att kunna driva egen innovation och resurser samt delta i den gröna omställningen.

  – Sex år på väg, kommer EU-kommissionen äntligen att lägga fram en viktig del av en marknadsmöjliggörande lagstiftning för att frigöra den fulla potentialen hos den fordonsgenererade datan i Europa för att ge EU bästa chansen att konkurrera globalt?
  Den frågan ställde de samverkande europeiska fordonsbranschorganisationerna FIGIEFA, CECRA, CLEPA, EGEA, ADPA, AIRC, Leaseurope, ETRMA och Insurance Europe tillsammans med konsument- och bilistorganisationerna BEUC och FIA, med anledning av att EU-kommissionen satt deras gemensamma krav på en sektorsspecifik, vertikal, EU-datalag för den fordonsgenererade datan i ”långbänk”. Detta efter fordonstillverkarnas massiva påverkansarbete i Bryssel.

  Deras gemensamma framställan med krav på handling presenterades vid en presskonferens i Bryssel 30 mars och i direkt anslutning till CLEPA:s eftermarknadskonferens. I den medverkade Lorriane Frega, däcktillverkaren Michelin, Augustin Reyna, konsumentorganisationen BEUC, Benjamin Krieger,CLEPA, och Bernard Lycke, bilhandels- och verkstadsorganisationen CECRA.
  – Ett beslut att inte agera kommer att leda till att Europas konsumenter och företag berövas innovation, valmöjligheter och överkomliga rörlighet och Europas konkurrensposition urholkas, säger Johnny Bräster, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening och talesperson för svenska AFCAR i en kommentar.
  Svenska AFCAR (Alliance for the freedom of Car repair in EU)  är en nationell lobbyallians som företräder Sveriges Bildelsgrossisters Förening (FIGIEFA), Sveriges Fordonsverkstäders Förening (CECRA/AIRC), Fordonsverkstadsutrustarna (EGEA) samt M Sverige (FIA).

  EU:s egen prognos är en global marknad på 400 miljarder euro för uppkopplade fordonstjänster till 2030 – förutsatt att det är en levande, innovativ och konkurrensutsatt marknad.

  Enligt FKG:s Peter Bryntesson växer frågan om rätten till bilens digitala innehåll ”i kvadrat”.
  – Det får inte vara så att innovation och tillväxt i leverantörsledet hämmas helt eller delvis av vägrad eller försvårad åtkomst till den fordonsgenererade datan. Naturligtvis krävs ett regelverk med bland annat krav på behörighet för den som ska tillåtas hantera datan, men att utestänga tredje part från datan är kontraproduktivt, säger Peter Bryntesson.