Nyheter från FKG

 • 16 februari, 2022
 • Krav på specifik lagstiftning för fordonsdatan

 • Det kallas för det nya svarta guldet, bilens digitala innehåll. I takt med att bilen allt mer blir att likna även med en digital plattform, ökar dragkampen om den fordonsgenererade datan.

  23 februari presenteras förslaget till en ny datalagstiftning inom EU, Data Services Act (tjänster) respektive Data Markets Act (marknadsföring).

  Inför slutdebatten i europaparlamentet har ett förslag om en sektorsspecifik datalagstiftning kring bilens digitala innehåll lagts fram till EU-kommissionen av AFCAR, en lobbyallians bestående av bilverkstäder, reservdelsleverantörer och konsumenter, skriver CLEPA i ett nyhetsbrev.

  Syftet med förslaget är att säkerställa att även tredje part, verkstäder, reservdels- och tillbehörsleverantörer, ges rätten till bilens digitala innehåll och resurser samtidigt som bilägarens, konsumentens, ställning stärks sett till val av tjänsteleverantör av fordonsunderhållstjänster.

  Förslaget om en sektorsspecifik lagstiftning har dock inte mottagits positivt av fordonstillverkarna. Det rapporterar EU-nyhetsplattformen Politico, som berättar om hur ACEA-lobbyister och företagsledare uppvaktat EU:s industrikommissionär Thierry Breton i frågan.

  Samtidigt har AFCAR-förslaget så här långt möts med tystnad från EU-kommissionen, vilket föranlett en ny uppvaktning från den lobbyalliansens sida.

  Tanken är att den sektorsspecifika lagstiftningen ska kopplas till bilens typgodkännande.