Nyheter från FKG

 • Korttidsvecka – Vad är det?

 • FKG har under många år jobbat för att regeringen ska införa korttidsarbete (eller korttidsvecka, som FKG kallar det).

  Detta är något som de flesta länder i Europa redan har infört, för beredskap inför krislägen. Faktiskt är det bara Sverige och Malta, som tidigare inte har använt sig av lösningen, men detta är nu enligt bestämmelser inte längre fallet. Det är nu fastlagt att Korttidsarbete kommer träda i kraft från och med den 7 april 2020, men tillämpas från och med den 16 mars 2020. För ett konkurrenskraftigt Sverige är industrin essentiell, den är vår tillväxtmotor. Med korttidsarbete hjälper staten till att säkra svenska jobb.

  I situationer som denna Coronapandemin, en internationell kris som ingen kan rå på, så blir ekonomin och svenska företag hårt drabbade. Med denna typ av omfattande störningar så behöver företag få stöd från staten för att Sverige ska ha större möjligheter att ta sig ur krisen som en stark och konkurrenskraftig industrination. Korttidsvecka innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och i lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. På detta sätt slipper arbetsgivaren säga upp sin personal och företaget kan på så vis snabbt komma igång igen när krisen börjar lägga sig.

  Det nya systemet för korttidsarbete gör att den anställda får behålla drygt 90% av lönen för 40% arbete (gäller för 100% som standardtid). Tack vare stödet från staten så minskar arbetsgivarens lönekostnader i detta fall med mer än hälften, arbetsgivaren får alltså ett stöd på drygt 50% av bruttolönen. Det nya systemet erbjuder även en möjlighet att skjuta upp arbetsgivaravgiften i ett år.

  FKG ser möjlighet att i samband med korttidsveckan ge företag möjlighet att utbilda sina anställda, för att senare kunna komma tillbaka mer konkurrenskraftiga än någonsin. FKG jobbar på daglig basis för att utöka möjligheterna både med Korttidsveckan och kompetensväxling och kompetensutveckling.

  Korttidsarbete kommer administreras via Tillväxtverket.

  Kort

  • Staten täcker första 14 dagarna i sjukfrånvaron from 1 april – 31 maj ( i nuläget). Innebär att man inte betalar några sjukkostnader under april-maj. I förslaget får de anställda söka ersättning hos försäkringskassan.
  • Likviditetsstöd på skattekonto. Skall gälla from april men kan utnyttjas retroaktivt from 1 januari. Läser man detaljerna får man göra en ansökan hos skatteverket. I praktiken gäller det enbart sociala avgifter då man anser att företagen redan erhållit moms ifrån kunder samt personalens skatt.
  • Korttidsarbete utan statligt stöd– Avtala med lokala parten om minskad arbetstid med max 12%. Detta innebär att arbetstagarna får en minskad arbetstid med 12% samt likaledes mindre lön.
  • Gällande korttidsarbete med statligt stöd fördelas kostnaden för nedgången i lön och arbetstid enligt nedan

  Nivå    Minskad arbetstid    Minskad lön    Arbetsgivare    Stat    Minskad kostnad arbetsgivare

  1           20%                             4%                     1%                 15%        -19%

  2          40%                              6%                    4%                 30%       -36%

  3          60%                              7,5%                 7,5%              45%       -53%