Nyheter från FKG

  • 09 november, 2020
  • Korttidspermitteringar förlängs

  • FKG har under hösten tillsammans med BIL Sweden i regelbundna samtal med regeringskansliet tryckt på vikten av att förlänga möjligheterna till korttidspermittering en bra bit in på 2021. Nu har regeringen beslutat att detta kommer ske.

    Korttidspermittering har varit ett nödvändigt stöd för företag som har drabbats hårt av coronapandemin. Tidigare har stödet bara varit planerat till 1 januari 2021 vilket har varit en orosfaktor bland annat för många företag inom fordonsindustrin. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till den sista juni 2021. Även möjligheten att skjuta upp skatt samt omställningsstödet förlängs.