Nyheter från FKG

 • 19 mars, 2020
 • Korttidspermittering – ansök om förstärkt stöd för korttidsarbete

 • Med anledning av coronavirusets utbrott har regeringen beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete. Det nya systemet presenterades av Januaripartierna i måndags och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete.

  De nya reglerna föreslås träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

  FKG välkomnar regeringens besked och vill se ett skyndsamt agerande för att jobb och företagens konkurrenskraft inte ska gå till spillo.

  Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period.

  Under år 2020 föreslås nu även en tillfällig förstärkning av stödet, korttidspermittering, som innebär att staten står för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande fjärdedel, istället för att staten tar en tredjedel av kostnaden.

  Till skillnad från vad som gäller vid dagens system, innebär det nya systemet att en arbetsgivare, oberoende av det allmänna konjunkturläget, kan beviljas stöd efter ansökan till Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning.

  Läs mer om stödet och ansökningsproceduren här.