Nyheter från FKG

  • 14 november, 2019
  • Kort i Rutan – Fredrik Sidahl om den vikande konjunkturen

  • Denna veckan har FKG befunnit sig på Elmia Subcontractor där Fredrik Sidahl på tisdagen presenterade höstens Vägvisare.

    Vägvisaren är den branschbarometer som FKG gör två gånger om året för att ta tempen på industrin, vilket Fredrik pratar mer om i veckans Kort i Rutan. Just nu kan det ses en vikande trend men Fredrik Sidahl menar att man inte ska vara orolig. “Ta vara på den vikande konjunkturen som faktiskt är ett NORMALTILLSTÅND. Passa på att analysera och hitta förbättringsmöjligheter gällande allt från produktion till affärsmodell, utbilda din personal och undersök nya system. Snart kommer vi vara tillbaka i en uppåt-kurva och då gäller det att vara med för att behålla konkurrenskraften!”