Nyheter från FKG

 • 01 mars, 2022
 • Kort från Sidahl v9

 • Vad innebär Ukraina kriget för oss?

  Svaret blir, förutom brist på något specialmateriel typ palladium till katalysatorer så innebär en stor konflikt en störning i ett globalt system antingen man vill eller ej. Självklart blir det nervösa marknader med effekten nedgång av sällanköp (nya bilen) till beslut på investeringar (lastbilen …).

  I torsdags blev krisen till ett fullskaligt krig. Den direkta konsekvensen blir en avvaktande ekonomi kryddat med extrema energipriser. Mitt råd till vårt styre i landet är att pausa kriget mot CO2 och sänka alla straffpålagor på energi, oavsett fossila eller el. Ge oss en rimlig chans att ta oss igenom situationen är mitt budskap.

  På FKGs hemsida kan du hitta en checklista från vår juristpartner Setterwalls på hur du bör agera nu. Sanktioner har införts och kommer att eskaleras som kan beröra dig som levererar till (eller köper från) kunder i Ryssland. Mitt råd är att studera det som Setterwalls skriver och göra en bedömning. Jag rekommenderar även att ta direkt kontakt med Setterwalls om du är osäker.

  Ett av våra medlemsföretag har stoppat alla leveranser till Ryssland och samtidigt rekommenderar sina leverantörskollegor att göra detsamma. Logiken kan finnas i det faktum att en lastbil / arbetsfordon kan vara ett militärfordon i ett krig – det är ju i princip bara färgen som skiljer. Igår kom nyheten att Volvo följer i denna leverantörs spår.

  Vi på FKG försöker lägga pussel genom våra samtal med kollegor i Sverige och vårt deltagande i Clepa. Vi skriver våra KoG varje vecka och vi ger ut ett nyhetsbrev varannan vecka – dessemellan är det bara att ringa någon av oss på kansliet. I närtid försöker vi få bättre svar kring vad som berör vår verksamhet i Sverige – är min komponent berörd av sanktionerna nu OSV. En enkät kommer skickas ut i veckan som vi hoppas kunna redovisa på fredag.