Nyheter från FKG

  • Kort från Sidahl v7

  • Det här med bristen på halvledare…

    Bilden har jag knyckt från McKinsey och den talar för sig själv. Vår bransch konsumerar typ 8% av världsmarknaden – alltså resterande går till i huvudsak konsumentprodukter. När vi tvärstannade och den andra storkonsumenten steg kraftigt blev följden brist.

    I dag får vi vänta på ny produktionskapacitet för att vara säker på behovet. Resultatet blir lika för alla – brist och störningar i produktionen.

    På torsdagens medlemsmingel där bland annat Tom De Vleesschauwer medverkade diskuterade vi kring andra faktorer. Stålpriset som går upp på grund av energipriser och kapacitetsbrist, det senare på grund av fordonsindustrins paus under 2020 som gjorde att man stängde ner en del kapacitet. Frakter som sticker i höjden när det fortfarande är efterverkningar av containrar på fel ställe och jag undrar, vad dyker upp härnäst?

    Återigen så visar allt hur känsligt det är när vi inte är självförsörjande. Jag tror på allvar att vi kommer att flytta tillbaka en hel del till närområdet Europa som en egen autonom hub – särskilt för strategiska komponenter. Ett bevis på detta, ett av säkert många, är torsdagens bokslut från Halldex där man pekar på både råvarubrist och fraktpriser i sin analys för 2020.